Výsledky vyhľadávania

 1. Differences in the parameters and calibration efficiencies of two HBV model types
  Brziak Adam ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160 Kubáň Martin ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Abstracts and Presentation EGU General Assembly 2021 : . online, [1] s., art. no. EGU21-5156
  HBV model efficiencies
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-5156.html
  z elektronických zdrojov
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 2. Comparison of the variability of snow cover parameters of the HBV model using lumped and distributed precipitation inputs and multi-basin calibration
  Brziak Adam ; 010160  Kubáň Martin ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 22, č. 1 (2021), online, s. 40-49
  Austria HBV model multi-basin calibration snow cover parameters
  http://147.213.100.3/ah_articles/2021_22_1_Brziak_40.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Case study of integrating ecosystem management into spatial planning in rural environment
  Danáčová Michaela ; 010160  Výleta Roman ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Abstracts and Presentation EGU General Assembly 2021 : . online, [1] s., art. no. EGU21-5260
  ecosystem flood soil erosion
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-5260.html
  z elektronických zdrojov
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 4. Simulácia extrémnych meteorologických udalostí stochastickým generátorom počasia
  Výleta Roman ; 010160  Szolgay Ján ; 010160
  Hydrologické dny 2021 : . S. 63-64
  generátor počasia syntetický rad teplôt syntetický rad zrážok
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. K potrebe zmeny smerovania obsahu a rozsahu vzdelávania v hydrológii v SR
  Szolgay Ján ; 010160 
  Hydrologické dny 2021 : . S. 76-77
  vzdelávanie v hydrológii
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Odhad vplyvu zmien lesných plôch na odtok v horskom povodí
  Danáčová Michaela ; 010160  Labat Marija Mihaela ; 010160 Földes Gabriel ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Hydrologické dny 2021 : . S. 10-11
  odtok návrhové prietoky lesný porast
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. A semi-automatic method for flood wave separation
  Valent Peter ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Poórová Jana Výleta Roman ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160 Danáčová Zuzana
  XXIX Danube Conference : . S. 90-91
  flood wave MATLAB hydrographs
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Testing of the conceptual TUW model structure for the Austrian catchments
  Kubáň Martin ; 010160  Brziak Adam ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system in conditions of the climate variability : . online, s. 44
  HBV TUW Austria
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Estimation of a control flood wave for ensuring safety of water constructions
  Liová Anna ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Keszeliová Anita ; 010160
  Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system in conditions of the climate variability : . online, s. 32
  design flood wave separation of discharge waves dam Horné Orešany
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Design of the characteristics of control flood waves in conditions of changes in a hydrological regime
  Rattayová Viera ; 010160  Liová Anna ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Výleta Roman ; 010160 Valent Peter ; 010160
  HydroCarpath 2021. Catchment and River Processes in Regional Hydrology: Coupling Field Experiments and Data Assimilation into Process Understanding and Modeling in Carpathian Basins : . USB kľúč, s. 17, article ID: P5
  control flood waves base flow separation representative shape of flood waves kontrolné povodňové vlny separácia základného odtoku reprezentatívny tvar povodňovej vlny
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok