Výsledky vyhľadávania

 1. Impacts of future climate change on runoff in selected catchments of Slovakia
  Rončák Peter  Hlavčová Kamila ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Climate Change Adaptation in Eastern Europe : . S. 279-292
  climate change runoff regime changes Slovakia
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_19
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Future impacts of land use and climate change on extreme runoff values in selected catchments of Slovakia
  Kohnová Silvia ; 010160  Rončák Peter Hlavčová Kamila ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Rutkowska Agnieszka
  Meteorology Hydrology and Water Management . Vol. 7, no. 1 (2019), s. 47-55
  land use and climate changes scenarios the WetSpa model design discharge
  http://www.mhwm.pl/Future-impacts-of-land-use-and-climate-change-on-extreme-runoff-values-in-selected,97254,0,2.html
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Application of GIS methods for the estimation the spatial potential of agricultural managed aquifer recharge
  Bača Róbert ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137798
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Estimation of flood wave travel times by using multilinear Muskingum method with variable parameters
  Danáčová Michaela ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 Keszeliová Anita ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  flood Muskingum method travel time
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-7839.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Catchment and river processes: review of field experiments and mathematical modeling in hydrology in Slovakia from 2015 to 2018
  Szolgay Ján ; 010160 
  Contributions to Geophysics and Geodesy : . Vol. 49, special issue (2019), online, s. 37-55
  catchment processes hydrological regime land use and climate changes scenarios floods droughts
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/IUGG/Slovak-National-Report-to-IUGG_2015-2018.pdf
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Protipovodňová ochrana a prevencia pred eróziou pôdy prírodne významných území: Prípadová štúdia obce Vrbovce
  Výleta, Roman, ; 010160 Hlavčová, Kamila, ; 010160 Kohnová, Silvia, ; 010160 Danáčová, Michaela, ; 010160 Valent, Peter, ; 010160 Szolgay, Ján, ; 010160 Rattayová, Viera, ; 010160
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  odtokovo-transportné procesy protipovodňová ochrana protierózna ochrana manažment krajiny
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Modeling of climate change impact on hydrological regime in the headwater catchment of the Vistucky Creek
  Sleziak Patrik  Szolgay Ján ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Kubáň Martin ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  climate change hydrological regime catchment
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-6729-1.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Estimating the effectiveness of crop management on reducing flood risk and sediment transport on hilly agricultural land – A Myjava case study, Slovakia
  Hlavčová Kamila ; 010160  Danáčová Michaela ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Valent Peter ; 010160 Výleta Roman ; 010160
  Catena : . Vol. 172, (2019), s. 678-690
  runoff generation rainfall simulator soil cover hydrological modelling
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816218303953
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) - a community perspective
  Blöschl Günter  Bierkens Marc F. P. Chambel Antonio Cudennec Christophe Destouni Georgia Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Hydrological Sciences Journal - Journal des Sciences Hydrologiques . Vol. 64, no. 10 (2019), s. 1141-1158
  hydrology unsolved questions future tasks
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02626667.2019.1620507
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Changing climate both increases and decreases European river floods
  Blöschl Günter  Hall Julia Viglione Alberto Perdigao Rui A. P. Parajka Juraj Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Nature : . Vol. 573, iss. 7772 (2019), s. 108-111
  climate change Europe flood river trends
  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1495-6
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok