Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne problémy vplyvu výrazných zmien teploty ovzdušia na kvalitu betonárskych prác
  Paulík Peter ; 010110  Hudoba Igor
  Betonárske dni 2018 : . S. 313-318
  vplyv teploty betonáž kvalita air temperature concreting air quality
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Železobetónová konštrukcia valcového sila na slad
  Varga Gábor ; 010110  Hudoba Igor ; 010110 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132299
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Krabicová monolitická železobetónová nádrž chladiacej veže
  Bošiak Peter ; 010110  Hudoba Igor ; 010110 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132269
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Effect of Axial Stress on Air Permeability of HPFRC
  Paulík Peter ; 010110  Hudoba Igor ; 010110 Ševčík Patrik
  Solid State Phenomena : . Vol. 249, (2016), s. 46-51
  air permeability axial stress HPFRC concrete fibre reinforcement permeabilita betón vláknobetón
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Využitie vláknobetónu v inžinierskych konštrukciách
  Hudoba Igor ; 010110 
  Inžinierske stavby : . Roč. 64, č. 3 (2016), s. 62-64
  vláknobetón vláknová výstuž vysokohodnotný vláknami vystužený cementový kompozit fibre reinforced concrete fibre reinforcement high performance fibre reinforced cementitious composite
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Faktory ovplyvňujúce využitie vláknobetónu v nosných konštrukciách
  Hudoba Igor ; 010110 
  Betonárske dni 2016 : . S. 255-260
  betón vlákna cementová matrica vláknami vystužené cementové kompozity concrete fibres concrete matrix fibre reinforced cement composites
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Composite C-C Columns by utilizing of UHPFRC
  Hudoba Igor ; 010110 
  Key Engineering Materials : . Vol. 691, (2016), s. 108-118
  composite concrete-concrete (C-C) columns ultra-high performance fiber reinforced concrete (UHPFRC) load-bearing capacity failure mode ultra vysokohodnotný vláknami vystužený betón spriahnuté BB (betón-betón) stĺpy únosnosť spôsob porušenia
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Podzemná monolitická železobetónová retenčná nádrž na vodu
  Skladaný Peter ; 010110  Hudoba Igor (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113689
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Podzemný kolektor pre potrubia chladiacej vody zo železobetónu
  Bolješik Dárius ; 010110  Hudoba Igor (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109897
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Vysokohodnotný vláknobetón a jeho špecifiká
  Hudoba Igor ; V110 
  Betón 2015 : . S. 65-72
  vláknobetón vysokohodnotný vláknobetón ťahové ochabnutie ťahové spevnenie vláknová výstuž fibre concrete high performance fibre reinforced concrete tension softening tension strengthening fibre reinforcement
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok