Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 357  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stu22602^"
 1. Analýza vplyvu vzdutia v odľahčovacej komore na prietok odpadových vôd pomocou CFD simulácie
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 65, č. 1-2 (2022), s. 29-35
  odľahčovacia komora CFD analýza odpadové vody
  http://www.zzvh.sk/data/files/778_vodohospodarsky-spravodajca-01_02_2022_cc-webovka.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Vplyv zelených striech pri zmierňovaní mestských tepelných ostrovov z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja
  Raczková Andrea ; 010280  Rózsa Gergely ; 010280 Portnov Maksim ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 11th Conference of Young Researchers - KOMVY 2022 : . CD-ROM, s. 49-54
  sustainable development green roofs climate change urbanization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 3. História modelovaní v odpadovom hospodárstve
  Rózsa Gergely ; 010280  Portnov Maksim ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 11th Conference of Young Researchers - KOMVY 2022 : . CD-ROM, s. 63-68
  waste waste management waste management model
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 4. Hodnotenie životného cyklu integrovaných systémov odvádzania vôd z urbanizovaných území
  Wittmanová Réka ; 010280  Portnov Maksim ; 010280 Raczková Andrea ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 11th Conference of Young Researchers - KOMVY 2022 : . CD-ROM, s. 75-82
  LCA urban water management stormwater management
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 5. Simulation of urban storm-water runoff in storm-water management model
  Marko Ivana  Wittmanová Réka ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Rózsa Gergely ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Pollack Periodica : . Vol. 17, no. 3 (2022), s. 94-99
  mathematical modeling urbanized areas storm-water runoff
  https://akjournals.com/view/journals/606/17/3/article-p94.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Možnosti čistenia žumpových vôd v medzinárodnom kontexte
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Šutúš Marek ; 010280
  Městské vody 2022 = Urban water 2022 : . online, s. 157-165
  žumpové vody čistenie odpadových vôd metódy čistenia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 7. Možnosti zneškodňovania priesakových kvapalín zo skládok odpadov na nie nebezpečný odpad
  Rózsa Gergely ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Městské vody 2022 = Urban water 2022 : . online, s. 180-186
  priesaková kvapalina skládka nie nebezpečný odpad
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 8. Analýza povrchového odtoku v rezidenčnej zóne mesta Trnava
  Wittmanová Réka ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Městské vody 2022 = Urban water 2022 : . online, s. 166-174
  povrchový odtok znečistenie odtoku kvalita odtoku
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Vyhodnotenie dlhodobého monitoringu povrchového splachu v urbanizovaných územiach
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 Rózsa Gergely ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Odpadové vody 2022 : . USB kľúč, s. 237-242
  monitoring povrchový odtok urbanizované územie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Recirkulácia priesakových vôd zo skládok odpadov na nie nebezpečný odpad
  Rózsa Gergely ; 010280  Šutúš Marek ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Odpadové vody 2022 : . USB kľúč, s. 313-317
  skládka priesaková kvapalina recirkulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok