Výsledky vyhľadávania

 1. Inžinierskogeologická charakteristika devínskej hradnej skaly a jej vplyv na stabilitu historických objektov
  Baliak František ; V150  Malgot Jozef ; V150 Pipík Radovan Bartók Július
  Mineralia Slovaca . Vol. 36, No. 1 (2004), s.29-34
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - výskumná správa
  článok

  článok

 2. Hodnotenie vplyvu zosuvov na inžinierske stavby na Slovensku : Záverečná správa výskumnej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/7116/20
  Malgot Jozef ; V150  Baliak František ; V150 Čabalová Darina ; V150 Kopecký Miloslav ; V150 Bartók Július Solčiansky Roman Abrahám Peter
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KGTE, 2002
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia navrhovania geotechnických konštrukcií 2000-2002
  Turček Peter (ved. výsk. tímu) ; V150  Klepsatel František (člen výsk. tímu) ; V150 Bartók Július (člen výsk. tímu) Chabroňová Jana (člen výsk. tímu) ; V150 Ledényiová Tatiana (člen výsk. tímu) ; V150 Pišteková Viera (člen výsk. tímu) ; V330 Ravinger Roman (člen výsk. tímu) Šamová Mária (člen výsk. tímu)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KGTE, 2002
  SVF ;
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Inžinierskogeologická pasportizácia vybraných historických objektov - hrad Devín : Čiastková záverečná práca
  Vlčko Ján  Malgot Jozef ; V150 Baliak František ; V150 Bartók Július Pipík Radovan Kopecký Miloslav ; V150 Solčiansky Roman Mišík M. Gregor V. Bartoš Pavel ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1997
  výskumná správa
  kniha

  kniha

 5. Zakladanie stavieb a podzemné stavby : Návody na cvičenia
  Hulman Rudolf  Klepsatel František ; V150 Bartók Július
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 289 s
  ISBN 80-227-0056-8
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF28100
  kniha

  kniha