Výsledky vyhľadávania

 1. Re-establishment of rail-based integrated commuter system in Bratislava region
  Ľos Peter  Bezák Bystrík Braniš Marek ; 010120 Skýva Milan
  Connecting Cultures, Enabling Economies : . USB kľúč, [12] s., art.no. 0349
  mobilita mobility dopravná infraštruktúra traffic infrastructure integrovaný systém verejnej dopravy integrated public transport system
  https://www.piarc.org/en/activities/World-Road-Congresses-World-Road-Association
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Smart technológie v doprave
  Schlosser Tibor ; 010120  Bezák Bystrík (rec.)
  Elektromobilita a doprava : . CD-ROM, [3] s.
  smart technológie doprava elektromobilita inteligentné dopravné systémy
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Revitalizácia vnútorného dopravného okruhu
  Trubarová Zuzana ; 010120  Bezák Bystrík (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138351
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Dopravná infraštruktúra v mestách : zborník príspevkov. Žilina, SR, 3. - 4. október 2017 [elektronický zdroj] / rec. Bystrík Bezák, Ján Čelko
  Bezák, Bystrík, (rec.) Čelko, Ján (rec.)
  Dopravná infraštruktúra v mestách 9. 3. - 4. 10. 2017 Žilina, Slovenská republika
  PVT VISION 9. 3. - 4. 10. 2017 Žilina, Slovenská republika
  1. vyd.
  Žilina : EDIS, 2017 . - USB kľúč, 238 s.
  ISBN 978-80-554-1370-9
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 5. Projekty pre cezhraničnú dopravnú infraštruktúru v regióne Bratislava - Viedeň
  Bezák Bystrík 
  Silniční obzor . Roč. 77, č. 6 (2016), s. 155-161
  multimodálny dopravný model dopravná infraštruktúra kompetencie v doprave multimodal traffic model transport infrastructure cempetence in transport
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Hodnotenie účinnosti návrhu trasy hromadnej dopravy
  Balkó Gabriella ; 010120  Bezák Bystrík (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.01.2016 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94043
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 7. Cyklistická doprava a životné prostredie
  Blažičková Terézia ; 010120  Bezák Bystrík (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121498
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Úlohy dopravného inžinierstva v cestnom hospodárstve
  Bezák Bystrík ; V120 
  Cestná konferencia 2015 : . CD-ROM, s. 43-50
  dopravné inžinierstvo traffic engineering dopravno-inžinierska dokumentácia traffic-engineering documentation
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Transfer Node Railway Station Devínska Nová Ves
  Kesidi Eleni ; 010120  Bezák Bystrík (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-CEA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113249
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Transport Study on Transfer Node Trnavské Myto in Bratislava
  Kubovičová Martina ; 010120  Bezák Bystrík (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-CEA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113246
  diplomová práca
  kniha

  kniha