Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza zmien charakteristík prietokov na vybraných povodiach Slovenska
  Skoncová Dagmara ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158644
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vplyv klimatickej zmeny na extrémne úhrny zrážok v oblasti Malých Karpát
  Havlík Martin ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Študijný program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149799
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Case study of integrating ecosystem management into spatial planning in rural environment
  Danáčová Michaela ; 010160  Výleta Roman ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Abstracts and Presentation EGU General Assembly 2021 : . online, [1] s., art. no. EGU21-5260
  ecosystem flood soil erosion
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-5260.html
  z elektronických zdrojov
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 4. Detecting future changes of short-term rainfall characteristics in the mountainous regions of Slovakia
  Földes Gabriel ; 010160  Labat Marija Mihaela ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Kandera Miroslav ; 010160
  Abstracts and Presentation EGU General Assembly 2021 : . online, [1] s., art. no. EGU21-5268
  future climate change short-term rainfall CLM scenario
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-5268.html
  z elektronických zdrojov
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 5. Prediction of future development of soil water erosion in small agricultural catchment
  Kohnová Silvia ; 010160  Németová Zuzana ; 010160 Sabová Zuzana ; 010160
  Abstracts and Presentation EGU General Assembly 2021 : . online, [1] s., art. no. EGU21-4990
  prediction
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-4990.html
  z elektronických zdrojov
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 6. Detection of changes in the mean monthly discharges on the Váh River basin in Slovakia
  Kohnová Silvia ; 010160  Poórová Jana Blaškovičová Lotta Danáčová Michaela ; 010160
  Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand! : . S. 146-149
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analýza budúcich zmien krátkodobých úhrnov dažďov na území Slovenska
  Földes Gabriel ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160
  Hydrologické dny 2021 : . S. 43-44
  model CLM klimatická zmena krátkodobé úhrny dažďov
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Modelovanie vplyvu zmeny využívania územia na intenzitu erózno-odtokových procesov pomocou fyzikálnych a empirických modelov
  Németová Zuzana ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160
  Hydrologické dny 2021 : . S. 47-48
  využitie územia erózia EROSION-2D/3D modelovanie eróznych procesov
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Použitie regionálneho klimatického scenára CLM pri analýze sezónnosti krátkodobých zrážok
  Földes Gabriel ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160
  Juniorstav 2021 : . online, s. 399-402
  sezónnosť krátkodobé dažde CLM klimatický scenár
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Odhad vplyvu zmien lesných plôch na odtok v horskom povodí
  Danáčová Michaela ; 010160  Labat Marija Mihaela ; 010160 Földes Gabriel ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Hydrologické dny 2021 : . S. 10-11
  odtok návrhové prietoky lesný porast
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok