Výsledky vyhľadávania

 1. Tepelná ochrana budov 2019. Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov : zborník odborných referátov z 20. medzinárodnej konferencie. Štrbské Pleso, SR, 22. - 24. máj 2019
  Sternová, Zuzana, (rec.)
  Tepelná ochrana budov 2019 20. 22. -24. 5. 2019 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : BB print, 2019 . - 219 s.
  ISBN 978-80-973356-0-1
  energetická hospodárnosť budov stavebné materiály energetická efektívnosť budov stavebné konštrukcie spotreba energie izolačné materiály
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 2. Obnova balkónov a lodžií / aut. Zuzana Sternová, Pavol Hlavenka, Roman Horečný, Juraj Hučko
  Sternová Zuzana  Hlavenka Pavol Horečný Roman Hučko Juraj
  1. vyd.
  Bratislava: Jaga Group, 2017 . - 64 s.
  ISBN 978-80-8076-132-5
  balkóny lodžie zasklené obnova a údržba
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Zborník odborných referátov z 23. odbornej konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb: Obnova budov v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby / 6.apríla 2016, Bratislava
  Sternová, Zuzana, (rec.)
  23. odborná konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb 6. apríla 2016 Bratislava
  1. vyd.
  Bratislava BB Print 2016 . - 71 s.
  ISBN 978-80-89627-06-6
  zborník
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 4. Analýza výmeny vzduchu v triedach budov základných škôl
  Javorček Miroslav ; 010180  Sternová Zuzana (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.08.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94013
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Zborník odborných referátov z 22. odbornej konferencie. Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Od architektonického návrhu obnovy budov po realizáciu : Bratislava, SR, 25. 3. 2015
  Sternová, Zuzana, (rec.)
  Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Od architektonického návrhu obnovy budov po realizáciu 22. 25. 3. 2015 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : BB Print, 2015 . - 54 s.
  ISBN 978-80-89627-05-9
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  kniha

  kniha

 6. Vplyv výmeny vzduchu na energetickú hospodárnosť budov základných škôl
  Javorček Miroslav ; V180  Sternová Zuzana
  Tepelná ochrana budov 2013 : . s.159-162
  carbon dioxide oxid uhličitý School škola tepelná ochrana thermal protection
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Prediction of the influence of air exchange on energetic efficiency of primary school
  Javorček Miroslav ; V180  Sternová Zuzana
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.175-180
  carbon dioxide energetická hospodárnosť energy efficiency heat oxid uhličitý teplo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Objemové zmeny základnej vrstvy ETICS
  Briatka Peter ; V270  Bilančík Marek Sternová Zuzana
  Spektra . Roč.13, č. 2 (2013), s.34-37
  base coat elastic modulus ETICS ETICS modul pružnosti objemové zmeny volume changes základná vrstva
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Prevencia porúch tmavých fasád
  Briatka Peter ; V270  Bilančík Marek Sternová Zuzana
  Spektra . Roč.12, č. 4 (2012), s.32-35
  celistvosť dark color facade failure fasáda integrity porucha tmavá farba
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Vonkajšie povrchové úpravy - omietky
  Briatka Peter ; V270  Bilančík Marek Sternová Zuzana
  Spektra . Roč.12, č. 6 (2012), s.30-33
  coatings omietka plaster povrchová úprava
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok