Výsledky vyhľadávania

 1. Environmental impact assessment and hydraulic modelling of different flood protection measures
  Šoltész Andrej ; 010170  Zeleňáková Martina Čubanová Lea ; 010170
  Water . 2021, Volume 13, Issue 6, 1-24
  flood protection environmental impact assessment numerical modelling field measurements digital terrain model
  https://www.mdpi.com/2073-4441/13/6, https://www.mdpi.com/2073-4441/13/6/786, file:///C:/Users/LEAUBA~1/AppData/Local/Temp/water-13-00786-v4.pdf
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Možnosti protipovodňovej ochrany mesta Trebišov
  Leško Peter ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152043
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia protipovodňovej ochrany v povodí riek
  Janík Adam ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133937
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : virtuálny priestor, Bratislava, SR, 27. 11. 2020 [elektronický zdroj]
  (zost.) Wittmanová, Réka, ; 010280 (zost.) Marko, Ivana, ; 010280 (zost.) Rózsa, Gergely, ; 010280 (zost.) Hrudka, Jaroslav, ; 010280 Hlavínek, Petr (rec.) (rec.) Šoltész, Andrej, ; 010170
  Conference of Young Researchers 9th Virtuálny priestor, Bratislava, Slovenská republika 27. 11. 2020
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - CD-ROM, 98 s.
  ISBN 978-80-227-5057-8
  kanalizácia odpadová voda dažďové vody ČOV pitná voda
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (12) - článok
  kniha

  kniha

 5. Hydraulická abeceda : teoretická časť
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Čubanová Lea ; 010170 (rec.) Kelčík Stanislav (rec.) Gomboš Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 239 s.
  ISBN 978-80-227-5055-4
  podzemná voda hydraulika pórovité (medzizrnové) prostredie zvodnená vrstva (zvodnenec) filtrácia (priesak)
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 6. Possibilities of design of flood protection measures in the catchment
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam Baroková Dana ; 010170
  6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2020 : . online, [10] s., art. no. 012010
  flood catchment water management measures
  https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/609/1
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Uncertainties and estimates using input data for the flood protection of small foothill regions
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Orfánus Martin ; 010170 Danáčová Michaela ; 010160
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 363-369
  flood hydrograph gauging station precipitation foothill region
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Application of mathematical modelling of groundwater flow in the process of the construction of small hydropower plant
  Baroková Dana ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170 Čubanová Lea ; 010170
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 433-439
  groundwater flow small hydropower plant numerical modelling TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Case study on groundwater flooding : the lower part of the Rye Island
  Červeňanská Michaela ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 11, no. 1 (2020), s. 7-11
  flood hazard maps GMS groundwater flooding MODFLOW numerical modeling Rye Island
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Possibilities of flood protection of the Trebišov City
  Šoltész Andrej ; 010170  Leško Peter Mydla Jakub ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 11, no. 2 (2020), s. 29-33
  flood protection measures mathematical modelling HEC-RAS software drainage system
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok