Výsledky vyhľadávania

 1. Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170
  Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen : . S. 175-183
  numerical modelling pumping system flood protection
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Červeňanská Michaela
  Water Resources in Slovakia: Part 2 : . S. 287-306
  revitalization groundwater and surface water interaction water management cross-border project
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2017_227
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - výskumná správa
  článok

  článok

 3. Floods as phenomenon endangered lives and properties
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170 Baroková Dana ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 10, no. 1 (2019), s. 40-44
  flash flood flood hydraulic design measurements
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Hydraulické posúdenie vplyvu výstavby zátvorného objektu na Klátovskom ramene na podzemné vody v priľahlom území
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  hydraulické posúdenie Klátovské rameno zátvorný objekt numerické modelovanie ochranná hrádza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Protipovodňové opatrenia v povodí toku Lukavica
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  kapacita hydraulické posúdenie matematické modelovanie povodeň protipovodňové opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
  Mydla Jakub ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144649
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Jurík Ľuboš Rehák Štefan
  Hospodaření s vodou v krajině : . CD-ROM, [10] s.
  drainage system numerical modelling river branch system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou
  Jurík Ľuboš  Kaletová Tatiana Pokrývková Jozefína Gacko Igor Rehák Štefan Šoltész Andrej ; 010170
  Hospodaření s vodou v krajině : . CD-ROM, [10] s.
  amelioration channels accompanying green drainage outflow drought water in the landscape
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Flood protection design for municipalities of Slovakia in various hydrological conditions
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170 Baroková Dana ; 010170
  WMHE 2019 : . USB kľúč, s. 13-21
  flood wave hydraulic simulation flood protection measures detention reservoir
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Simulation of the flood formation, time and spatial distribution by using advanced hydrodynamic modeling
  Orfánus Martin ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Buček Daniel ; 010170
  WMHE 2019 : . USB kľúč, s. 126-132
  hydrodynamic model 2D numerical model flood simulation HEC-RAS runoff flash floods
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok