Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv pripájacieho potrubia vodovodu na hygienu pitnej vody
  Juhošová Dominika ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 845-851
  pitná voda vodovodné potrubie inštalácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Hospodárenie s pitnou vodou ako hodnotiaci parameter kvality vnútorného prostredia
  Juhošová Dominika ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 28, č. 2 (2020), s. 50-53
  pitná voda vnútorné prostredie budov hospodárenie s vodou
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Pitná voda v budovách - jak udržet její kvalitu?
  Peráčková Jana ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 14, č. 1 (2020), s. 52-55
  hygiena kvalita pitnej vody
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Využitie odpadového tepla na predohrev vody pomocou rekuperačných výmenníkov tepla
  Juhošová Dominika ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 27, č. 2 (2019), s. 56-60
  rekuperácia tepla splašková odpadová voda ohrev teplej vody
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Návrh vybraných častí ZTI v hygienických zariadeniach športovej haly s využitím zrážkovej vody
  Kosztolányiová Miriam ; 010290  Peráčková Jana ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145349
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh technológie a rozvodov ZTI vo veľkokapacitnej kuchyni
  Culinková Petra ; 010290  Peráčková Jana ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145222
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Realizačný projekt ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody
  Hyžová Veronika ; 010290  Peráčková Jana ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145352
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Alternatívy využitia sivej a zrážkovej vody v dome seniorov
  Pintér Tibor ; 010290  Peráčková Jana ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144687
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Stavebné útvary a závesné systémy pre sústreďovanie potrubí v budovách
  Kunšteková Michaela ; 010290  Peráčková Jana ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145364
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Prietoky a spotreba vody v bytových domoch a využitie stratifikácie pri príprave teplej vody
  Krafčík Milan ; 010290  Peráčková Jana ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120072
  dizertačná práca
  kniha

  kniha