Výsledky vyhľadávania

 1. Výrobné systémy II. Manufacturing Systems II : Návody na cvičenia. Manual for exercises
  Bílik Jozef ; M3000  Lazar Roman ; M150 Polák Karol ; M150 Ulík Anton ; M150
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 106 s
  ISBN 978-80-8096-049-0
  výrobné systémy tvárnenie priemyselná výroba
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Technická príprava výroby v tvárnení
  Polák Karol ; M150  Bílik Jozef ; M3000 Mutišová Ľubica ; M150
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 267 s
  ISBN 978-80-227-2585-9
  technická príprava výroba tvárnenie
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Výrobné systémy II
  Polák Karol ; M150  Bílik Jozef ; M3000 Lazar Roman ; M150 Ulík Anton ; M150
  1.vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 125 s
  ISBN 978-80-8096-002-5
  výrobné systémy tvárnenie
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Izotermické tvárnenie hliníka a jeho zliatin : Dizertačná práca
  Mutišová Ľubica ; M150  Polák Karol (škol.) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2007 . - 125 s príl., autoreferát
  izotermické tvárnenie hliník hliníkové zliatiny
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vlastnosti povrchových vrstiev pri tvárnení materiálov - superpozícia a synergia účinkov
  Polák Karol ; M150  Kapustová Mária ; M3000 Lazar Roman ; M150
  Forming 2006 : . s.163-168
  povrchové vrstvy tvárnenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Tvárniteľnosť a odpory hliníka a medi : Bakalárska práca
  Psota Ľubomír  Polák Karol (XXX) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 47 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby hliník hliníkové zliatiny meď odporníky pretlačovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Pretlačovanie hliníka a jeho zliatin : Diplomová práca
  Hakszer Tomáš  Polák Karol (XXX) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 80 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby tvárnenie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Integrita povrchu matovaním a plošným kalibrovaním : Diplomová práca
  Csanda Ladislav  Polák Karol (XXX) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 79 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby tvárnenie kalibrovanie matovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Deformačné odpory hliníka a jeho zliatin : Diplomová práca
  Budai Jozef  Polák Karol (XXX) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 76 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby tvárnenie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Integrita povrchu ako superpozícia a synergia účinkov. Surface Integrity as the Superposition and Synergy of Effects
  Polák Karol ; M150  Kapustová Mária ; M3000 Lazar Roman ; M150
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 5, č. 3 (2006), s.5-7
  integrita povrchu deformácie kumulatívne
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok