Výsledky vyhľadávania

 1. Náhradná geometria pri súradnicovom meraní (Substitute geometry in coordinate measurement) [CD-ROM] : diplomová práca
  Farský Juraj ; J0070  Krsek Aleš (XXX) ; J0070 Polák Ján (opon.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 66 s
  Harmonics meracie stroje náhradná geometria Coordinate measurement machines harmonics fitting method
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. 5-osé súvislé riadenie obrábacích strojov (Five-axis machine tool continual control) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Husák Miloš ; J0070  Krsek Aleš (XXX) ; J0070 Polák Ján (opon.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 52 s
  5-osí obrábací stroj kinematický reťazec rotačné osi Five-axis machine tool
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Základy kontroly kvality geometrických parametrov súčiastok
  Krsek Aleš ; J0070  Bachratý Michal ; J0070
  1. vyd.
  Bratislava : FX s.r.o., 2008 . - 155 s
  ISBN 978-80-89313-37-2
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF49110
  kniha

  kniha

 4. GPS - model pre geometrickú špecifikáciu a verifikáciu
  Krsek Aleš ; J120 
  Technológia 2007 : . s.282-286
  GPS geometrická špecifikácia verifikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Príspevok k určeniu neistoty vyhodnotenia odchýlky priamosti pri súradnicovom meraní
  Krsek Aleš ; J120 
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.795-799
  súradnicové meranie neistota v meraní coordinate measurement uncertainty of measurement
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Posúdenie zhody vyrobenej súčiastky s jej geometrickou špecifikáciou na základe súradnicového merania
  Krsek Aleš ; J120 
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 5, č. 2 (2006), s.20-22
  súradnicové meranie neistota v meraní coordinate measurement uncertainty of measurement
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Zariadenie na skúšanie klzných vlastností kovových a nekovových materiálov
  Pulc Vojtech ; J280  Švec Pavol ; J280 Krsek Aleš ; J120 Gondár Ernest ; J280
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 9, č. 12 (2005), s.62
  materiály kovové materiály nekovové zariadenie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Application of sophisticated production metrology and nanometrology for quality control in bio-engineering
  Durakbasa M.Numan  Osanna Herbert P. Afjehi-Sadat Ali Samarawickrama Dayananda Krsek Aleš ; J120
  Measurement Science Review [elektronický zdroj] . Vol. 5, section 2 (2005), s.1-10
  bio-engineering quality control quality assurance surface evaluation production metroloy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Special control chart
  Krsek Aleš ; J120 
  III.International congress of precision machining. ICPM 2005 . s.CD ROM
  3-D control chart variability within subgroup piece-to-piece variability Shewhart control chart
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Súradnicové merania rovinnosti = Coordinate measurement of flatness
  Krsek Aleš ; J120 
  Technológia 2005. Technology 2005 : . s.430-432
  súradnicové meranie, odchýlka od rovinnosti, počet a rozmiestnenie bodov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok