Výsledky vyhľadávania

 1. Morská nákladná loď pre všeobecný náklad a kontajnery 5000 tdw
  Pechr Matej ; J0030  Patek Peter (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  technický popis basic calculations technical description základné výpočty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62314
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Traťový tlačný remorkér 1000 kW
  Makva Michal ; J0030  Patek Peter (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines technický popis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62874
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Pohľad do projekcie a stavby luxusných jácht
  Novák Matej ; J0030  Patek Peter ; J0030 Beneš Petr ; J0030
  ERIN 2010. Education, Research, Innovation : . s.[14]
  projektovanie lodí jachta
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Tlačný remorkér pre obsluhu člnov pri ťažbe štrkopieskov
  Škultéty Ján ; J0030  Patek Peter (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines propulsion propulzia vzorové lode základné lodné výpočty basic ship calculations
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62322
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Malý operačný remorkér pre ťažbu štrkopieskov
  Sentivan Matúš ; J  Patek Peter (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63726
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Propulzia tlačného remorkéra TR1000 v súvislosti s remotorizáciou a zvýšením výkonu
  Szabó Zoltán  Patek Peter (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines engine motor prevodovka transmission
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49373
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Pohon a propulzné charakteristiky moderných riečnych kajutových lodí
  Šulík Dávid ; J  Patek Peter (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines loď propulzia vrtuľa propeller propulsion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70637
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Rekonštrukcia tlačného remorkéra TR Muflon za ú-čelom zvýšenia výkonu (Reconstruction and upgrade of TR Muflon by adding horsepower) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Pilc Marián ; J0030  Patek Peter (XXX) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 76 s
  strojovňa rekonštrukcia remorkéra engine room
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Pohon jednomotorovej námornej viacúčelovej nákladnej lode (Drive single diversified maritime cargo ship) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Kendera Jozef ; J0030  Patek Peter (XXX) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 52 s
  pohon základné výpočty supply basic calculations
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Riečna osobná loď pre 136 cestujúcich (River passenger ship for 136 passengers) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Gaďo Viktor ; J0030  Patek Peter (XXX) ; J0030 Borský Jaroslav (konz.) ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 60 s
  Riečna osobná loď koncepčné riešenie River passenger ship
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha