Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment podniku : kľúčové manažérske kompetencie
  Čambál Miloš ; M4000  Chlpeková Andrea ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Lenhardtová Zuzana ; M4000 Liberko Igor (rec.) Štefánik Ján (rec.) Rašner Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 354 s
  ISBN 978-80-227-3926-9
  manažment podniku kľúčové kompetencie strategické plánovanie
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (2) - monografia
  (3) - skriptá
  (3) - článok
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0170
  kniha

  kniha

 2. Manažérstvo a zdokonaľovanie procesov : Doktorandská dizertačná práca
  Klepanec Vladimír  Nováková Renáta (škol.) ; M300 Štefánik Ján (opon.) Kuric I. (opon.) Trúchly Ľubomír (opon.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 120 s autoreferát
  manažérstvo procesov
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Manažment kvality
  Štefánik Ján  Vajdečka Ján Melišík Martin
  1. vyd
  Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2005 . - 113 s
  ISBN 80-8075-093-9
  manažérstvo kvality
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  kniha

  kniha

 4. Projektovanie výrobných systémov s počítačovou podporou / [aut.]Ján Štefánik, Ján Košturiak
  Košturiak Ján ; M190  Štefánik Ján
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1990 . - 147 s
  systémy výrobné Technika výpočtová
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 5. Vývoj a súčasné trendy managementu / [aut.]Ján Štefánik
  Štefánik Ján 
  Žilina : Inštitút priemyselnej výchovy ZVL, 1990 . - 22 s
  Management
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Úspešnosť inovácií strojárskych výrobkov / [aut.]Ján Štefánik
  Štefánik Ján 
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1990 . - 244 s : 1.príl
  ISBN 80-05-00603-9
  Výrobky strojárske inovácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  MTF2000
  kniha

  kniha

 7. Niektoré aspekty ekonomického hodnotenia kvality ložísk. / [aut.] Štefánik,Ján
  Štefánik Ján 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1975 . - 187 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  kniha

  kniha