Výsledky vyhľadávania

 1. Materiálografia / aut. Ivan Hrivňák, Dáša Hrivňáková
  Hrivňáková Dáša  Hrivňák Ivan ; M130
  2. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018 . - 363 s.
  ISBN 978-80-227-4773-8
  materiálografia metalografia keramografia polymérografia petrografia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4000
  kniha

  kniha

 2. Zváranie a zvariteľnosť materiálov
  Hrivňák Ivan ; M130 
  2. nezmenené vyd.
  Bratislava : Citadella, 2013 . - 486 s
  ISBN 978-80-89628-18-6
  zváranie zvariteľnosť materiálov zvariteľnosť kovov zvariteľnosť plastov zvariteľnosť keramických materiálov spájkovanie rezanie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1110
  MTF0100
  Zváranie a zvariteľnosť materiálov

  kniha

 3. Materiálografia
  Hrivňák Ivan ; M130  Hrivňáková Dáša ; M130
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011 . - 363 s
  ISBN 978-80-227-3606-0
  materiálografia metalografia keramografia polymérografia petrografia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF24130
  Materiálografia

  kniha

 4. Progresívne materiály a technológie : Biokompatibilné materiály
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010 . - 135 s
  ISBN 978-80-553-0396-3
  progresívne materiály progresívne technológie biokomapatibilné materiály
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF11100
  kniha

  kniha

 5. Experimentálne metódy štúdia materiálov I, II : Zvyškové napätia, ich meranie a možnosti eliminácie
  Hrivňák Ivan ; M130 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2010 . - 71 s
  ISBN 978-80-8096-120-6
  materiály zvyškové napätie
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Fraktografia
  Hrivňák Ivan ; M130 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 99 s
  ISBN 978-80-8096-089-6
  fraktografia
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Zváranie a zvariteľnosť materiálov
  Hrivňák Ivan ; M130 
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 486 s
  ISBN 978-80-227-3167-6
  zváranie zvariteľnosť materiálov zvariteľnosť kovov zvariteľnosť plastov zvariteľnosť keramických materiálov spájkovanie rezanie
  učebnica
  (1) - monografia
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF2120
  MTF6160
  kniha

  kniha

 8. Zváranie nerovnorodých materiálov
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Zváranie pri údržbe a opravách : . s.59-69
  zváranie materiály zliatiny
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Súčasný stav a perspektívy vývoja kovových materiálov. Up-to-date state and perspectives of development of metallic materials
  Hrivňáková Dáša ; M130  Hrivňák Ivan ; M130
  Zvárač . Roč. 3, č. 4 (2006), s.3-13
  kovové materiály
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Štruktúrna stabilita a zvariteľnosť duplexných nehrdzavejúcich ocelí : Dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti PhD
  Jesenský Michal ; M130  Hrivňák Ivan (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2006 . - 122 s
  duplexné nehrdzavejúce ocele zvariteľnosť ocelí
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha