Výsledky vyhľadávania

 1. Základy konštruovania a technická dokumentácia
  Král Štefan ; M200  Lacko František ; M200 Oravcová Jarmila ; M2000 Riečičiarová Eva ; M2000 Tomaníček Stanislav ; M200
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 210 s
  ISBN 978-80-227-2644-3
  strojové a konštrukčné súčasti technická normalizácia strojové súčiastky technická dokumentácia konštruovanie
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF5511020
  kniha

  kniha

 2. Nástroje tvorby tribologických charakteristík ozubeného prevodu
  Král Štefan ; M200 
  INTERTRIBO 2006 : . s.37-40
  tribológia ozubené prevody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Účinnosť spiroidného prevodu v rôznych podmienkach prevádzky. Efficiency of spiroid gearing under different working conditions
  Král Štefan ; M200  Riečičiarová Eva ; M2000
  47. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů = 47th International Conference of Machine Design Departments :
  spiroidné prevody
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Nástroje tvorby dynamických charakteristík ozubeného prevodu. Instruments to constitute dynamic characteristics of gearing
  Král Štefan ; M200 
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 9, č. 3-B (2005), s.125-128
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Kinematic accuracy and dynamic properties of gearing
  Král Štefan ; M200 
  CO-MAT-TECH 2005 : . s.605-609
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Poruchy prevodových systémov a ich diagnostická identifikácia. Failure of gear systems and their diagnostical identification
  Král Štefan ; M200 
  TEMAG 2005 : . s.118-122
  prevodové systémy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Pohľad na konštrukciu očami absolventa Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave. How constructions are viewed by students graduated from the Faculty of Materials Science and Technology
  Král Štefan ; M200 
  Sborník mezinárodní XLVI. konference kateder částí a mechanizmů strojů : . s.175-177
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Kinematická presnosť a dynamické vlastnosti ozubeného prevodu. Kinematic accuracu and dynamic properties of gearing.
  Král Štefan ; M200 
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 8, č.3-C (2004), s.115-118
  kinematika presnosť vlastnosti dynamické
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Addition dynamic load and his results
  Král Štefan ; M200 
  Dynamics of Machine Aggregates 2004 : . s.12
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Konštruovanie I. : Pracovné listy k prednáškam
  Král Štefan ; M200  Bošanský Miroslav ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 126 s 116 obr.
  ISBN 80-227-2082-8
  konštruovanie
  pracovný list
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha