Výsledky vyhľadávania

 1. Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
  Miklošová Simona ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143111
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter
  Šašura Michal ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143230
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Catalytic steps in degradation of cellulosic materials / aut. Blažej Horváth, Katarína Vizárová, Michal Jablonský, Radko Tiňo, Dana Gašparovičová, Milan Králik
  Horváth Blažej ; 048130  Vizárová Katarína ; 049380 Jablonský Michal ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Gašparovičová Dana ; 048130 Králik Milan ; 048130
  51. Symposium on Catalysis : . S. Po17-Po17
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na stabilitu grafických záznamov / aut. Simona Klempová, Milena Reháková, Katarína Vizárová, Radko Tiňo, Lenka Lopatková
  Klempová Simona ; 040000  Reháková Milena ; 049160 Vizárová Katarína ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Lopatková Lenka ; 040000
  XVII. seminář restaurátorů a historiků . S. [1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 5. Effects of low-temperature atmospheric plasma on parchment and using for cleaning and conservation / aut. Karolína Szabóová, Radko Tiňo, Katarína Vizárová
  Szabóová Karolína ; 040000  Tiňo Radko ; 049380 Vizárová Katarína ; 049380
  Emerging Technology and Innovation for the Conservation of Cultural Heritage, 11.-13.9.2019, Sibiu, Rumunsko . S. 1-1
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 6. Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
  Švábik Peter ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149071
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials / aut. Katarína Vizárová, Michal Jablonský, Radko Tiňo, Milan Králik, Dana Gašparovičová, Blažej Horváth
  Vizárová Katarína ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Králik Milan ; 048130 Gašparovičová Dana ; 048130 Horváth Blažej ; 048130
  EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko : . S. [2]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 8. Chromatographic determination of products from the aged fibrous cellulosic materials / aut. Katarína Hroboňová, Katarína Vizárová, Michal Jablonský, Radko Tiňo, Milan Králik
  Hroboňová Katarína ; 041000  Vizárová Katarína ; 049380 Jablonský Michal ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Králik Milan ; 048130
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 68
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials / aut. Jana Jurišová, Milan Králik, Vladimír Danielik, Katarína Vizárová, Michal Jablonský, Radko Tiňo
  Jurišová Jana ; 042120  Králik Milan ; 048130 Danielik Vladimír ; 042120 Vizárová Katarína ; 049380 Jablonský Michal ; 049380 Tiňo Radko ; 049380
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 125-126
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Čistenie a sterilizácia nízkoteplotnou atmosférickou plazmou v procesoch konzervovania prírodných organických materiálov / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová, Milena Reháková
  Tiňo Radko ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Reháková Milena ; 049160
  Zborník Slovenského národného múzea - História . S. 49-60
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok