Výsledky vyhľadávania

 1. Pôda je národné bohatstvo i záruka štátnosti / zost. Ladislav Lysák, Ján Vlnka, Martin Grešš ; rec. Jozef Bača, Jaroslava Sabocká
  Lysák, Ladislav (zost.) Vlnka, Ján, ; 020020 (zost.) Grešš, Martin (zost.) Bača, Jozef, (rec.) Sabocká, Jaroslava (rec.)
  Kolokvium o predaji pôdy a jej ochrane 23.9. 2016 Bratislava
  1. vyd.
  Martin Matica slovenská 2017 . - 146 s.
  ISBN 978-80-8128-190-7
  pôda
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (1) - článok
  Pôda je národné bohatstvo i záruka štátnosti

  kniha

 2. Technológia tvárnenia
  Bača Jozef ; M150  Bílik Jozef ; M3000 Tittel Viktor ; M3000
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 245 s
  ISBN 978-80-227-3242-0
  tvárnenie technológia tvárnenia
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF10200
  MTF10150
  Technológia tvárnenia

  kniha

 3. Sledovanie životnosti gumokovových súčiastok vyrobených tvárnením = Watching working life of rubber-metal components created through forming : Bakalárska práca
  Horváth Tomáš  Bača Jozef (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  tvárnenie kalibrovanie lemovanie vulkanizácia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Dynamické a statické ubíjanie ocelí s malou deformačnou schopnosťou v objímkach. The dynamical and statical upsetting of low deformability steels in chucks
  Bača Jozef ; M150  Bílik Jozef ; M3000 Tittel Viktor ; M3000 Sobota Róbert ; M3000
  Kovárenství . Č. 29 (2007), s.9-12
  ubíjanie ocele
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Zvyšovanie životnosti dierovacieho nástroja pri tvárnení za tepla = The increase of punching tool operating life during hot forming process : Diplomová práca
  Ridzoň Martin ; M3000  Bača Jozef (xxx) ; M150 Weiss Michal (konz.)
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KTv, 2007 . - 65 s 1 CD-ROM
  dierovací nástroj
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Skúmanie vplyvu štíhlostného pomeru na tvar súdka po ubíjaní
  Sobota Róbert ; M3000  Tittel Viktor ; M3000 Bača Jozef ; M150
  Forming 2007 : . s.259-264
  ubíjanie tvar súdka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. The possibilities of forging dies lifetime increasing by surface layers strenghtening. Možnosti zvyšovania životných zápustiek spevňovaním povrchových vrstiev
  Bílik Jozef ; M3000  Bača Jozef ; M150
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.110-118
  zápustky povrchové vrstvy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Dynamické a statické ubíjanie ocelí s malou deformačnou schopnosťou v objímkach. The dynamical and statical upsetting of low deformability steels in chucks
  Bača Jozef ; M150  Bílik Jozef ; M3000 Tittel Viktor ; M3000 Sobota Róbert ; M3000
  FORM 2006 : . s.9-1/9-8
  ubíjanie tvárnenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Analysis of surface layers mechanical strenghtening by dynamical shot peening
  Bílik Jozef ; M3000  Bača Jozef ; M150
  Mašinostrojenije i technosfera XXI veka : . s.162-167, Tom 4
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 10. Spôsoby zisťovania hlbokoťažnosti plechov, simulácia a modelovanie technologických proesov ťahania : Diplomová práca
  Mojzes Dávid  Bača Jozef (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 76 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby tvárnenie ťahanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha