Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie cenotvorby v podniku Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom = The proposal of the measure for making the price setting process more effective in the Techklima, s.r.o. company Nové Mesto nad Váhom : Bakalárska práca
  Morongová Martina  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  tvorba cien cenová politika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zefektívnenie odbytových činností v Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava = Optimalization of Supply Chain processes at Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava : Diplomová práca
  Vulgánová Denisa  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 92 s príl., 1 CD-ROM
  odbyt
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Meranie výkonnosti podniku Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r.o. Zlaté Moravce = Measuring the effeciency in Wienerberger Slovak Brickfield, Ltd. Zlate Moravce : Diplomová práca
  Rajnohová Michaela  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 99 s príl (1 CD-ROM)
  finančná analýza
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Finančná analýza spoločnosti DOKA DREVO, s.r.o. Banská Bystrica = The Financial analysis DOKA DREVO, s.r.o. Banská Bystrica : Diplomová práca
  Černáková Janka  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD-ROM
  finančná analýza
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zlepšenie uskutočňovania analýzy nákladov a účinnejšie využívanie pri finančnom rozhodovaní v podniku AMYLUM Slovakia, s.r.o. = The proposal of the measures for improvement in realization of costs analysis and for more effective using in financial decisions making in Amylum Slovakia, Ltd. : Bakalárska práca
  Talianová Jana  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 60 s príl (1 CD-ROM)
  finančná analýza kalkulácie plánovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Finančné plánovanie v podniku SLOVARM, a.s. Bratislava = Financial planning of SLOVARM, a.s. Bratislava : Diplomová práca
  Sadloňová Oľga  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 97 s príl., 1 CD-ROM
  finančný plán
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh metodiky komplexného hodnotenia investičných zámerov podniku s pomenovaním možných rizík = A Proposal of a method of a Complex Evaluation of Investment's Projects in a Company with Denomination of Eventual Risks : Diplomová práca
  Karová Lucia  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  investičný zámer
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení na zdokonalenie kalkulácie ceny vybraného výrobku s cieľom zvýšenia objektivizácie cenotvorby v podniku Prefa, a.s. Sučany = Proposal of steps for improvement calculation of pricing choiced product with aim of advance objectification create of cost in the enterprise PREFA, Sučany inc. : Bakalárska práca
  Krajča Tomáš  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  ceny náklady kalkulácie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zefektívnenie vybraných vonkajších ekonomických vzťahov podniku Eurotechnik-SL, s.r.o. Stará Ľubovňa = Proposal steps for doing more effective choiced external economical relations of enterprise Eurotechnik - SL, s.r.o. Stará : Bakalárska práca
  Kífer František  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  vonkajšie ekonomické vzťahy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku : Diplomová práca
  Benka Ján  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 90 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment výkonnosť spokojnosť zákazníkov produktivita práce
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha