Výsledky vyhľadávania

 1. Teória zdravia a podpora zdravia / Jela Labudová
  Labudová Jela 
  1. vyd.
  Bratislava Vydavateľstvo UK 2015 . - 180 s.
  ISBN 978-80-223-3264-4
  zdravie človeka
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0010
  kniha

  kniha

 2. Zdravotne orientovaný fitnes / aut. Oľga Kyselovičová
  Kyselovičová Oľga  Kraček Stanislav Labudová Jela
  1. vyd.
  Bratislava END, spol. s.r.o. 2015 . - 126 s.
  ISBN 978-80-89324-15-6
  fitnes
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0010
  kniha

  kniha

 3. 8th FIEP European Congress, 29th August - 1st September 2013, Bratislava : book of abstracts
  Zapletalová Ľudmila (ed.)  Labudová Jela (rec.) Kyselovičová Oľga (rec.) Antala Branislav (rec.)
  Bratislava : Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, 2013 . - 245 p
  ISBN 978-80-89324-12-5
  zborník
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 4. Vplyv športovej predprípravy v tenise na pohybový rozvoj 5-6 ročných chlapcov : Študijný odbor: Športová edukológia (74-03-9), obhajoba 4.11.2010
  Lukačovičová Elena ; M340  Labudová Jela (škol.)
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu, 2010 . - 114 s
  tenis športová predpríprava
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 5. Intenzita pohybového zaťaženia vysokoškolákov počas aerobiku a aerobiku vo vode
  Vedralová Lucia ; C340  Labudová Jela
  Telesná výchova a šport . Roč. 16, č. 2 (2006), s.30
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Skvalitňovanie telesnej výchovy žiakov so zdravotnou poruchou
  Labudová Jela 
  Telesná výchova a šport v treťom tisícročí : . s.389-395
  článok zo zborníka
  (1) - xxx
  článok

  článok

 7. Dynamika plaveckej výkonnosti mentálne postihnutých za štvorročné obdobie
  Jarembáková L.  Labudová Jela
  Telesná výchova a šport . Roč. 12, č. 1 (2002), s.14-18
  článok z periodika
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Trendy športu pre všetkých a psychomotorika
  Labudová Jela (zost.) 
  Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2000 . - 59 s
  ISBN 80-88901-36-7
  šport výchova telesná
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 9. Vedy o športe
  Zrubák Anton  Labudová Jela a kol.
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
  XXX
  (1) - článok
  (1) - xxxx
  kniha

  kniha

 10. Telesná výchova oslabených / [aut.]Jela Labudová, Ján Jánošdeák
  Jánošdeák Ján  Labudová Jela
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1979 . - 134 s
  Výchova telesná oslabených
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha