Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment výroby elektronický zdroj / aut. Ingrid Součková ; rec. Marcela Pokusová, Monika Šestáková, Stanislav Dulanský
  Součková Ingrid ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (rec.) Šestáková Monika (rec.) Dulanský Stanislav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2017 . - CD ROM, 96 s., 13 obr., 3 tab.
  ISSN 978-80-227-4672-4
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Problems and tendencies in innovation activity of Slovakia`s enterprises during the last decade - the need of innovation
  Šestáková Monika ; J120  Hekelová Edita ; J120
  Journal for East European Management Studies (JEEMS) . Vol. 8, No. 2 (2003), s.126-148
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Možnosti a problémy využitia informačných technologií vo výučbe ekonomických disciplín na technických univerzitách
  Šestáková Monika ; J120 
  Strojné inžinierstvo 2002 = Mechanical engineering 2002 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Reinžiniering v slovenských podnikoch? Zamyslenie nad výsledkami jedného dotazníkového prieskumu
  Šestáková Monika ; J120  Hekelová Edita ; J120 Maletzová Katarína ; J120
  Ekonomický časopis = Journal of Economics . Roč. 47, č. 2 (1999), s.269-291
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Využitie systému niektorých bankových služieb v hospodárení firmy : Diplomová práca
  Žilinská Eva  Šestáková Monika (XXX) ; J120
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1995
  MTF ; . - 65 s výťah
  Bankovníctvo-služby manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Problémy a možnosti financovania podnikateľských zámerov : Diplomová práca
  Krajči Dušan  Šestáková Monika (XXX) ; J120
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1995
  MTF ; . - 61 s výťah
  Zámery podnikateľské-financovanie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Poskytovanie úverov priemyselným podnikom (na príklade VÚB, a.s.) : Diplomová práca
  Vavro Dušan  Šestáková Monika (XXX) ; J120
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1995
  MTF ; . - 60 s výťah
  úvery manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Medzinárodné podnikanie / [aut.]Hošková,Adela, Šestáková,Monika
  Hošková Adela  Šestáková Monika ; J120
  Bratislava : Elita, 1993 . - 157 s : Tab.,lit
  ISBN 80-85323-22-2
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 9. Medzinárodné podnikanie / [aut.] Hošková,Adela; řestáková,Monika
  Hošková Adela  Šestáková Monika ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : Elita, 1993 . - 157 s
  ISBN 80-85323-22-2
  ekonomika zahraničný obchod medzinárodné podnikanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 10. Kritika buržoáznych teórií o podniku a ekonomickom mechanizme / [aut.]Monika Šestáková
  Šestáková Monika ; J120 
  Bratislava : Veda, 1974 . - 221 s
  monografia
  kniha

  kniha