Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum trhu ako predpoklad úspešnosti podniku v trhovej ekonomike : Záverečná práca
  Styk Ján ; M  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998 . - 47 s abstr.
  Trhy-výskum manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zariadenia na naváranie laserom : Diplomová práca
  Valápka Branislav  Styk Ján (xxx) ; M
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KZZS, 1991
  MTF ; . - 61 s príl
  strojárska technológia zváranie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Účinok ultrazvuku na vlastnosti zvarov
  Styk Ján ; M 
  Technológia 91 : . s.175-177
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Zváranie materiálov za pôsobenia UZ energie
  Styk Ján ; M 
  Nové materiály a technologie : . s.117
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Technológia prípravy vysokovýkonných rýchlorezných ocelí laserom
  Styk Ján ; M 
  Technológia 91 : . s.173-174
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Výroba brúsiaceho nástroja výbuchom
  Styk Ján ; M 
  Brúsenie 3 : . s.73-75
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Fraktografické hodnotenie tvárnej liatiny po rýchlom ohreve
  Styk Ján ; M 
  Fraktografia 91 : . s.80-84
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Odolnosť tvárnej liatiny proti opotrebúvaniu po laserovom spracovaní
  Styk Ján ; M 
  Nové materiály a technologie : . s.105
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Kompozitný materiál pre brúsne kotúče pripravený explóziou
  Styk Ján ; M  Majer Ivan
  Nové materiály a technologie : . s.85
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Povrchové vrstvy na rýchlorezných oceliach pripravené laserom
  Styk Ján ; M 
  Nové materiály a technologie : . s.106
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok