Výsledky vyhľadávania

 1. Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR / zost. Ľubomír Šooš ; rec. Dušan Šebo, Juraj Ladomerský, Vladimír Hlavňa
  Šooš, Ľubomír, ; 020070 (zost.) Šebo, Dušan (rec.) Ladomerský, Juraj (rec.) Hlavňa, Vladimír (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2020 . - 285 strán
  ISBN 978-80-227-5039-4
  odpady waste
  monografia
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF4100
  kniha

  kniha

 2. Kalorimeter s plynulo nastaviteľným pomerom zaťaženia vzorky tepelnou radiáciou a tepelnou konvekciou : prihláška patentu č. 5025-2016, dátum podania prihlášky: 22.09.2016, dátum zverejnenia prihlášky: 04.04.2018, Vestník ÚPV SR č.: 04/2018, stav: platný, udelený patent č. 288580, dátum nadobudnutia účinkov patentu: 02.08.2018 / aut. Jozef Martinka, Emília Hroncová, Juraj Ladomerský
  Martinka Jozef ; 065300  Hroncová Emília Ladomerský Juraj
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/5025-2016
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Kalorimeter s plynulo nastaviteľným pomerom zaťaženia vzorky tepelnou radiáciou a tepelnou konvekciou : prihláška úžitkového vzoru č. 5060-2016, dátum podania prihlášky: 22.09.2016, dátum zverejnenia: 03.01.2017, Vestník ÚPV SR č. 01/2017, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 7805, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.06.2017 aut. Jozef Martinka, Emília Hroncová, Štefan Kováčik
  Martinka Jozef ; 065300  Hroncová Emília Ladomerský Juraj
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017 . - 11 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/5060-2016
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Ignition parameters of poplar wood / aut. Jozef Martinka, Emília Hroncová, Danica Kačíková, Peter Rantuch, Karol Balog, Juraj Ladomerský
  Martinka Jozef ; 065300  Hroncová Emília Kačíková Danica Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065000 Ladomerský Juraj
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen [elektronický zdroj] . Vol. 59, iss. 1 (2017), online, s.85-95
  fire risk ignition temperature poplar wood
  https://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_df/AFX/archive/2017/2017-1/08-01-17.pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85027579803&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Ignition+parameters+of+poplar+wood&st2=&sid=d9a5ba4f1934be34d4b97b07e20b4ad5&sot=b&sdt=b&sl=49&s=TITLE-ABS-KEY%28Ignition+parameters+of+poplar+wood%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Influence of spruce wood form on ignition activation energy / aut. Jozef Martinka, Vladimír Mózer, Emília Hroncová, Juraj Ladomerský
  Martinka Jozef ; M5000  Mózer Vladimír Hroncová Emília Ladomerský Juraj
  Wood Research . Vol. 60, no. 5 (2015), s. 815-822
  Activation energy Dust fire investigation
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Odstraňovanie benztiazolových derivátov z vôd procesmi s využitím ozónu / rec. Jozef Kriš, Ján Derco, Michal Melicher ; rec. Juraj Ladomerský, Mikuláš Buday
  Derco Ján ; 046290  Melicher Michal Kriš Jozef ; 010280 (rec.) Ladomerský Juraj ; 046290 (rec.) Buday Mikuláš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 108 s.
  ISBN 978-80-227-4477-5
  adsorpčná ozonizácia benztiazolové deriváty mineralizácia modelové a reálne odpadové vody testy toxicity transformácia reakcie s využitím ozónu
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Meranie emisií z malokapacitnej výroby dreveného uhlia / Emília Hroncová, Juraj Ladomerský
  Hroncová Emília  Ladomerský Juraj
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . č. 2 (2014), s. 105-109
  článok z periodika
  (3) - článok
  článok

  článok

 8. The use of wood from degraded land for carbon sequestration
  Hroncová Emília  Ladomerský Juraj Adam Christoph
  Drewno. Wood . Vol. 56, Iss. 190 (2013), s.51-61
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Toxicita Cu, As a Sb na haldových poliach v oblasti opustených Cu-ložísk Ľubietová a Špania Dolina
  Andráš Peter  Ladomerský Juraj Samešová Dagmar Rusko Miroslav ; M5000 Dirner Vojtech Krnáč Jozef
  Manažérstvo životného prostredia 2012 : . s.173-183
  toxicita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Odpadové inžinierstvo : Environmentálne vhodné energetické zhodnocovanie odpadov
  Ladomerský Juraj  Hroncová Emília Samešová Dagmar Badida Miroslav
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  ISBN 978-80-228-2309-8
  učebnica
  (3) - článok
  kniha

  kniha