Výsledky vyhľadávania

 1. Niektoré problémy využitia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní
  Hambalík Alexander ; M220 
  XXII. Didmattech 2009 : . s.279-283
  ICT vo vzdelávaní
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Šikanovanie žiakov na stredných školách = Chicanery of pupils at secondary schools : Diplomová práca
  Angst Roman  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 68 s príl (1 CD-ROM)
  šikanovanie agresivita prevencia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Stredoškolská mládež a drogy = High - school youth and drugs : Diplomová práca
  Vagovičová Jarmila  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  drogová prevencia drogové závislosti drogy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Delikvencia u stredoškolskej mládeže = Delinquency of high school teenagers : Diplomová práca
  Tamáš Pavol  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 57 s príl (1 CD-ROM)
  delikvencia kriminalita
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Prezentačné techniky v priemyselných podnikoch = Presentation technology in industrial enterprises : Diplomová práca
  Slámka Róbert  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 69 s Prílohy + 1 CD-ROM
  prezentačné techniky prezentácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Úprava študijných materiálov do formy vhodnej pre publikovanie na e-learningovom serveri : Záverečná práca
  Iring Peter ; M180  Hambalík Alexander (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006 . - 38 s 1 CD
  inžinierska pedagogika e-learning dištančné vzdelávanie
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Vyučovací proces a jeho hodnotenie z pohľadu žiakov vyšších ročníkov odbornej strednej školy : Záverečná práca
  Hermanská Ivona  Hambalík Alexander (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD
  inžinierska pedagogika kvalita vzdelávania
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Požiadavky pedagogickej praxe na profil učiteľa odborných technických predmetov
  Hambalík Alexander ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.102-104
  profil učiteľa pedagogická prax
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. E-learning: internetová aplikácia pre podporu výučby : Záverečná práca
  Siklenka Róbert  Hambalík Alexander (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 38 s 1 CD
  inžinierska pedagogika e-learning
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Návrh učebného hypertextu : Záverečná práca
  Brezovický Radoslav  Hambalík Alexander (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 30 s 1 CD
  hypertexty multimédiá hypermédiá
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha