Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv parametrov plazmového zvárania v režime s hlbokým pretavením na vlastnosti zvarových spojov duplexných nehrdzavejúcich ocelí / aut. Beáta Šimeková, Ingrid Kovaříková, Erika Hodúlová, Koloman Ulrich
  Šimeková Beáta ; 063000  Kovaříková Ingrid ; 063000 Hodúlová Erika ; 063000 Ulrich Koloman
  Zvárač - profesionál . Roč. 15, č. 3 (2018), s. 13-16
  plazmové zváranie zvarový spoj
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Výskum laserového zvárania komponentov pre automobilový priemysel
  Szewczyk Tomáš ; 063000  Ulrich Koloman (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-ZVA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110799
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Technológia zvárania. Návody na cvičenia / aut. Jozef Bárta, Milan Marônek, Miroslav Sahul ; rec. Koloman Ulrich, Peter Polák
  Bárta Jozef ; 063700  Marônek Milan ; 063700 Sahul Miroslav ; M3000 Ulrich Koloman ; 063700 (rec.) Polák Peter (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2015 . - 353 s.
  ISBN 978-80-8096-218-0
  zváranie
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Ultrasonic inspection of thin duplex steel weld joints by TOFD / aut. Erika Hodúlová, Ingrid Kovaříková rod. Sukubová, Beáta Šimeková, Koloman Ulrich
  Hodúlová Erika ; M3000  Kovaříková Ingrid ; M3000 Šimeková Beáta ; M3000 Ulrich Koloman ; M3000
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 752-753. 2014 1st International conference on Advanced Material and Structural Mechanical Engineering (ICAMSME 2014), Jeju, Island. South-Korea, July 27th 2014, (2015), s. 584-587
  Duplex steel austenite
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The effects of LBW parameters to the properties of DSS welds / aut. Beáta Šimeková, Ingrid Kovaříková, Erika Hodúlová, Koloman Ulrich, František Kolenič, Michal Šimek
  Šimeková Beáta ; M3000  Kovaříková Ingrid ; M3000 Hodúlová Erika ; M3000 Ulrich Koloman ; 063700 Kolenič František Šimek Michal
  JOM-18 - International Conference on Joining Materials : . CD-ROM, [7]s.
  duplex stainless steels laser beam welding
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Štúdium vlastností zvarových spojov austenitických, bórom legovaných nehrdzavejúcich ocelí vyhotovených pevnolátkovým laserom
  Dřímal Daniel ; M980  Ulrich Koloman (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Študijný program : D-STM . - 132 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UVTE, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91477
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Ultrasonic inspection of thin duplex steel welds by phased array / aut. Erika Hodúlová, Ingrid Kovaříková, Beáta Šimeková, Koloman Ulrich
  Hodúlová Erika ; M3000  Kovaříková Ingrid ; M3000 Šimeková Beáta ; M3000 Ulrich Koloman ; 063700
  Materials Science Forum . Vol. 818. Selected, peer reviewed papers from the Surface Engineering 2014, October 23-24, 2014, High Tatras, Slovakia, (2015), s. 256-259
  Duplex steel austenite
  http://www.scientific.net/MSF.818.256
  doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.818.256
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Influence of EBW parameters on the quality of SAF 2205 duplex steel welds / aut. Erika Hodúlová, Beáta Šimeková, Ingrid Kovaříková, Koloman Ulrich, František Kolenič, Daniel Dřímal
  Hodúlová Erika ; M3000  Šimeková Beáta ; M3000 Kovaříková Ingrid ; M3000 Ulrich Koloman ; 063700 Kolenič František Dřímal Daniel ; 060980
  68th IIW Annual Assembly and International Conference : . CD-ROM, [4] s.
  duplex stainless steels electron beam welding
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Štúdium vplyvu parametrov zvárania laserom na výsledné vlastnosti zvarových spojov tenkostenných austenitických koróziivzdorných ocelí : dizertačná práca
  Krampoťák Peter ; M3000  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 200 . - 144s CD + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials drsnosť povrchu DOE
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91427
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Research and development of lead-free solder for microelectronics in consideration of the environmental and qualitative aspects
  Hodúlová Erika ; M3000  Šimeková Beáta ; M3000 Kovaříková Ingrid ; M3000 Lechovič Emil Ulrich Koloman ; M3000
  Welding in the World . Vol. 58, no. 5 (2014), s. 719-727
  wetting angle lead-free solders intermetallics
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok