Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of foundry industry in Slovakia and Czech republic / aut. Roland Šuba, Ingrida Bajčičáková, Martin Bajčičák, Štefan Podhorský, Antonín Kříž
  Šuba Roland ; 063700  Bajčičáková Ingrida ; 067000 Bajčičák Martin ; 063300 Podhorský Štefan ; 063300 Kříž Antonín
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Roč. 28, č. 47 (2020), s. 40-47
  foundry casting Ferrous metals ferrous and nonferrous metals
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/11/VP_47_5_Suba_1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Comparison of foundry industry in Slovakia and Hungary / aut. Roland Šuba, Martin Bajčičák, Ingrida Bajčičáková, Štefan Podhorský, János Liska
  Šuba Roland ; 063700  Bajčičák Martin ; 063300 Bajčičáková Ingrida ; 067000 Podhorský Štefan ; 063300 Liska János
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Roč. 28, č. 47 (2020), s. 48-55
  foundry casting Ferrous metals ferrous and nonferrous metals
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/11/VP_47_6_Suba_2.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Zlievarenské stroje a zariadenia - príprava formovacej zmesi a výroba foriem / aut. Martin Bajčičák, Štefan Podhorský
  Bajčičák Martin ; 063300  Podhorský Štefan ; 063300
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2020 . - 201 s.
  ISBN 978-80-8096-277-7
  Stroje zlievarenské formovacie zmesi zlievarenské formy
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Technológia zlievarenstva / aut. Štefan Podhorský, Martin Bajčičák, Roland Šuba
  Podhorský Štefan ; 063300  Bajčičák Martin ; 063300 Šuba Roland ; 063700
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2020 . - 379 s.
  ISBN 978-80-8096-273-9
  technológia zlievarenstva výroba zlievarenská základy zlievarenstva
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Cutting edge preparation of cutting tools using plasma discharges in electrolyte / aut. Tomáš Vopát, Štefan Podhorský, Martin Sahul, Marián Haršáni
  Vopát Tomáš ; 063200  Podhorský Štefan ; 063300 Sahul Martin ; 061000 Haršáni Marián
  NEW SZP GEN: Journal of Manufacturing Processes . Vol. 46, (2019), s. 234-240
  Cutting Edge edge preparation Machining plasma
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526612519302798
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Spôsob rektifikácie reznej hrany nástroja a nástroj opracovaný týmto spôsobom : prihláška patentu č. 50082-2016, dátum podania prihlášky: 06.12.2016, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.07.2018, Vestník ÚPV SR č. 07/2018 aut. Tomáš Vopát, Štefan Podhorský, Jozef Peterka
  Vopát Tomáš ; 063000  Podhorský Štefan ; 063700 Peterka Jozef ; 063600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50082-2016
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. Plazmové leštenie ocele s vyšším obsahom uhlíka
  Karnasová Katarína ; 063000  Podhorský Štefan ; 063700 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138646
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Plasma polishing of stainless steels - the electrolyte concentration vs. gloss level / aut. Štefan Podhorský, Martin Bajčičák
  Podhorský Štefan ; 063700  Bajčičák Martin ; 063700
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 26, no. 42 (2018), s. 171-176
  plasma polishing electrolyte
  https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/casopis_Vedecke_prace/42/24_Podhorsky_Bajcicak.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Možnosti využitia metód Rapid Prototypingu v zlievarenstve
  Straka Róbert ; 063000  Podhorský Štefan ; 063700 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146387
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Spôsob rektifikácie reznej hrany nástroja a nástroj opracovaný týmto spôsobom : prihláška úžitkového vzoru č. 50126-2016, dátum podania prihlášky: 06.12.2016, dátum zverejnenia: 02.08.2017, Vestník ÚPV SR č. 08/2017, stav: platný, zapísaný, úžitkový vzor č. 7995, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 05.02.2018 aut. Tomáš Vopát, Štefan Podhorský, Jozef Peterka
  Vopát Tomáš ; 063000  Podhorský Štefan ; 063700 Peterka Jozef ; 063600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017 . - 13 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50126-2016
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha