Výsledky vyhľadávania

 1. Examination of industrial robot performance parameters utilizing machine tool diagnostic methods / Ivan Kuric, Vladimír Tlach, Miroslav Císar, Zuzana Ságová, Ivan Zajačko
  Kuric Ivan  Tlach Vladimír Císar Miroslav Ságová Zuzana Zajačko Ivan
  International Journal of Advanced Robotic Systems . Vol. 17, iss. 1 (2020), s. 1-11
  článok z periodika
  článok

  článok

 2. Visual product inspection based on deep learning methods / Ivan Kuric, Matej Kandera, Jaromír Klarák, Vitalii Ivanov, Dariusz Wiecek
  Kuric Ivan  Kandera Matej Klarák Jaromír Ivanov Vitalii Wiecek Dariusz
  Advanced Manufacturing Processes :
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 3. Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty : prihláška patentu č. 120-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia: 04.05.2020, Vestník ÚPV SR č. 05/2020 / aut. Ivan Kuric, Elena Pivarčiová, Zuzana Ságová, Pavol Božek, Emil Škultéty
  Kuric Ivan  Pivarčiová Elena Ságová Zuzana Božek Pavol ; 063800 Škultéty Emil
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/120-2018
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Evaluation of the effectiveness of implementing production logistics automation systems supported by computer simulation tools / Dariusz Wiecek, Dorota Wiecek, Ivan Kuric, Monika Bučková, Martin Krajčovič
  Wiecek Dariusz  Wiecek Dorota Kuric Ivan Bučková Monika Krajčovič Martin
  Modern Technologies in Manufacturing (MTeM 2019) :
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty : prihláška úžitkového vzoru č. 181-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8560, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09.2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019 aut. Ivan Kuric, Elena Pivarčiová, Zuzana Ságová, Pavol Božek, Emil Škultéty
  Kuric Ivan  Pivarčiová Elena Ságová Zuzana Božek Pavol ; 063800 Škultéty Emil
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/181-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 6. Automatizovaný systém na zaznamenávanie prítomnosti osôb : prihláška úžitkového vzoru č. 206-2018, dátum podania prihlášky: 19.11.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 4.6.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8615, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 5.11.2019, Vestník ÚPV SR č. 11/2019 aut. Pavol Božek, Elena Pivarčiová, Ivan Kuric, Ladislav Karrach, Dariusz Wiecek
  Božek Pavol ; 063800  Pivarčiová Elena Kuric Ivan Karrach Ladislav Wiecek Dariusz
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/206-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. Application of optimization algorithms for robot systems designing / aut. Alžbeta Sapietová, Milan Sága, Ivan Kuric, Štefan Václav
  Sapietová Alžbeta  Sága Milan Kuric Ivan Václav Štefan ; 063000
  International Journal of Advanced Robotic Systems . Vol. 15, iss. 1 (2018), s. 1-10
  robotic systems MATLAB
  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1729881417754152
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=D2JFkOwB6wmqlBgAg7F&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Automated separation of basalt fiber and other earth resources by the means of acoustic vibrations / aut. Anri Elbakian, Boris Sentyakov, Pavol Božek, Ivan Kuric, Kirill Sentyakov
  Elbakian Anri  Sentyakov Boris Božek Pavol ; 063800 Kuric Ivan Sentyakov Kirill
  Acta Montanistica Slovaca . Vol. 23, no. 3 (2018), s. 271-281
  basalt fiber vibrations mining
  https://actamont.tuke.sk/pdf/2018/n3/4elbakian.pdf
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=F4xfsx1VKjcT1Qb8WmI&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Research on inner surface of hydroformed tubes / Vasile Adrian Ceclan, Sorin Grozav, Ivan Kuric
  Ceclan Vasile Adrian  Grozav Sorin Kuric Ivan
  Advances in Science and Technology Research Journal . Vol. 11, iss. 4 (2017), s. 311-317
  článok z periodika
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 10. Development of simulation software for mobile robot path planning within multilayer map system based on metric and topological maps / aut. Ivan Kuric, Vladimír Bulej, Milan Sága, Peter Pokorný
  Kuric Ivan  Bulej Vladimír Sága Milan Pokorný Peter ; 063000
  International Journal of Advanced Robotic Systems . Vol. 14, iss. 6 (2017), s. 1-14
  metric maps topological maps robotic simulation
  http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1729881417743029
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=D3GQuJwImy86qkPrXaA&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok