Výsledky vyhľadávania

 1. Comparing numerical and experimental solutions of friction stir welding of an aluminium plate / aut. Roland Jančo
  Jančo Roland ; 020010  Élesztös Pavel Écsi Ladislav ; 020010 Šlesar Peter
  Engineering Mechanics 2020 : . S. 226 - 229
  trecie premiešavacie zváranie hliníková zliatina metóda konečných prvkov termo-prúdový model friction stir welding aluminium alloy finite element method (FEM) thermo-fluid model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Thermal field of a solid particle for bi > 0 and fluid medium of a countercurrent heat exchanger / aut. Pavel Élesztös, Ladislav Écsi, Roland Jančo, Jana Gabková
  Élesztös Pavel  Écsi Ladislav ; 020010 Jančo Roland ; 020010 Gabková Jana ; 020080
  Periodica Polytechnica Mechanical Engineering . Vol. 64, no. 1 (2020), s. 15-19
  drying particles
  https://pp.bme.hu/me/article/view/13473/8544
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. A study on the "compatiblity assumption" of contemporary multiplicative plasticity models / aut. Ladislav Écsi, Róbert Jerábek, Pavel Élesztös
  Écsi Ladislav ; 020010  Jerábek Róbert ; 020010 Élesztös Pavel
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering / . Vol. 69, no. 2 (2019), s. 15-26
  multiplicative plasticity models multiplikatívny model plasticity
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. An alternative framework for developing material models for finite-strain elastoplasticity / aut. Ladislav Écsi, Pavel Élesztös, Róbert Jerábek, Roland Jančo, Branislav Hučko
  Écsi Ladislav ; 020010  Élesztös Pavel Jerábek Róbert ; 020010 Jančo Roland ; 020010 Hučko Branislav ; 020010
  Advances in composite materials development / . S. 1-21
  nonlinear elastoplastic media hyperelastické materiály
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Numerical simulation of Friction stir welding of aluminium plate / aut. Roland Jančo, Pavel Élesztös, Ladislav Écsi, Peter Šlesar
  Jančo Roland ; 020010  Élesztös Pavel Écsi Ladislav ; 020010 Šlesar Peter ; 020010
  Engineering mechanics 2019 : . S. 161-164
  hliníková zliatina aluminium alloys
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora / aut. Peter Peciar, Roman Fekete, Marián Peciar
  Peciar Peter ; 020040  Fekete Roman ; 020040 Peciar Marián ; 020040 Krátky Lukáš (rec.) Svěrák Tomáš (rec.) Élesztös Pavel (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum 2019 . - 140 strán, 80 obr., 14 tab.
  ISBN 978-80-227-4905-3
  partikulárny materiál DEM method particulate material
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 7. Numerical and experimental solution of friction stir welding of plates
  Jančo Roland ; 020010  Élesztös Pavel ; 020010 Écsi Ladislav ; 020010
  Mechatronics 2017 : . S. 330-337
  hliníkové zliatiny * metóda konečných prvkov * aluminum alloy * finite element method
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  kniha

  kniha

 8. An alternative J2 material model with isotropic hardening for coupled thermal-structural finite-strain elastoplastic analyses / aut. Ladislav Écsi, Pavel Élesztös, Roland Jančo
  Écsi Ladislav ; 020010  Élesztös Pavel ; 020010 Jančo Roland ; 020010
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 157, (2018), s. [13], art.no. 06003, online
  material damping isotropic hardening izotropné spevnenie
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85044738956&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=an+alternative+J2+material+model+with+isotropic&st2=&sid=fff0963f3c767082d05123afbd33fd52&sot=b&sdt=b&sl=62&s=TITLE-ABS-KEY%28an+alternative+J2+material+model+with+isotropic%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/16/matecconf_mms2018_06003/matecconf_mms2018_06003.html
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Mechanika tkanív / aut. Branislav Hučko
  Hučko Branislav ; 020010  Čambal Marek (rec.) Élesztös Pavel ; 020010 (rec.) Živčák Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2018 . - 86 strán
  ISBN 978-80-227-4851-3
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF20100
  kniha

  kniha

 10. Kontrola časti rámu autobusu pri dynamickom namáhaní podľa predpisu EHK č. 66
  Jerábek Róbert ; 020010  Élesztös Pavel ; 020010 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137764
  diplomová práca
  kniha

  kniha