Výsledky vyhľadávania

 1. Structure and Thermal Expansion of Cu-90 vol. % Graphite Composites
  Opálek Andrej  Emmer Štefan Čička Roman ; 061000 Beronská Naďa Oslanec Peter Kováčik Jaroslav
  Materials . Vol. 14, iss. 22 (2021), s.1-12
  metal matrix composites hot isostatic pressing thermal expansion Schapery model
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/22/7089
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Titanium solar metallurgy - Earth and Space / aut. Jaroslav Kováčik, Natália Mináriková, Štefan Emmer, Peter Šugár, Jana Šugárová, Barbora Ludrovcová, Amro Al-Qutub, Khaled Al-Athel, Jose Rodriguez, Inmaculada Caňadas
  Kováčik Jaroslav  Mináriková Natália Emmer Štefan Šugár Peter ; 063200 Šugárová Jana ; 063400 Ludrovcová Barbora ; 063000 Al-Qutub Amro Al-Athel Khaled Rodriguez Jose Caňadas Inmaculada
  EASN International Conference on “Innovation in Aviation & Space” . S. 1-8
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2019/53/matecconf_easn2019_07005/matecconf_easn2019_07005.html
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Preliminary Study on the Application of Concentrated Solar Power in Metallurgy of Titanium / aut. Jaroslav Kováčik, Natália Mináriková, Tomáš Dvorák, Jose Rodriguez, Inmaculada Caňadas, Klaled Saleh Al-Athel, Peter Šugár, Jana Šugárová, Štefan Emmer
  Kováčik Jaroslav  Mináriková Natália Dvorák Tomáš Rodriguez Jose Caňadas Inmaculada Saleh Al-Athel Klaled Šugár Peter ; 063200 Šugárová Jana ; 063400 Emmer Štefan
  ChemEngineering . Vol. 3, iss. 4 (2019), s. 1-9
  concentrated solar power titanium solar metallurgy
  https://www.mdpi.com/2305-7084/3/4/84
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. W - TiB2 Composite Material for Electro-spark Deposition / aut. Jaroslav Kováčik, Štefan Emmer, Joana Kulasa, Marcin Lis, Szymon Malara, José Rodríguez, I Canadas
  Kováčik Jaroslav  Emmer Štefan ; 020050 Kulasa Joana Lis Marcin Malara Szymon Rodríguez José Canadas I.
  IOP Conference Series : . S. 012046
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Solar Powder Metallurgy: Preparation of TiC - TiB2 Ceramic Foam / aut. Jaroslav Kováčik, Tomáš Dvorák, Štefan Emmer, José Rodríguez, I Canadas
  Kováčik Jaroslav  Dvorák Tomáš Emmer Štefan ; 020050 Rodríguez José Canadas I.
  IOP Conference Series : . S. 012032
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The structure of the welded joints between high-strength steel USIBOR 22Mnb5 and mild steel H340LAD+Z140-M-B-O made by resistance spot welding / aut. Pavol Sejč, Judita Belanová, Štefan Emmer
  Sejč Pavol ; 020050  Belanová Judita ; 020050 Emmer Štefan
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 25, iss. 4 (2018), s. 1052-1058
  galvanized steel sheets resistance spot welding
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Hodnotenie životnosti experimentálnych typov elektród určených na RSW zváranie pozinkovaných oceľových plechov / aut. Pavol Sejč, Štefan Emmer
  Sejč Pavol ; 020050  Emmer Štefan ; 020050
  Zváranie 2017 : . S. 192-205, CD ROM
  zváranie elektródy životnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Gas nitriding of titanium in solar furnace / aut. Jaroslav Kováčik, Natália Mináriková, Peter Šugár, Jana Šugárová, Martin Frnčík, Štefan Emmer, José Rodriguez, Inmaculada Caňadas, Joana Kulasa, Szymon Malara, Marcin Lis
  Kováčik Jaroslav  Mináriková Natália Šugár Peter ; 063600 Šugárová Jana ; 063600 Frnčík Martin ; 063000 Emmer Štefan ; 020050 Rodriguez Jose Caňadas Inmaculada Kulasa Joana Malara Szymon Lis Marcin
  Mechanical technologies and structural materials. MTSM 2017: . S. 65-70
  solar energy powder metallurgy plasma nitriding titanium
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85035028617&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Gas+nitriding+of+titanium+in+solar+furnace&st2=&sid=b6d032eacd79053c4f6b207585b82eda&sot=b&sdt=b&sl=57&s=TITLE-ABS-KEY%28Gas+nitriding+of+titanium+in+solar+furnace%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Tvorba riadiacich programov pre plošnú a priestorovú ESD depozíciu
  Dudák Karol ; 020050  Emmer Štefan ; 020050 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126761
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Vývoj elektród pre odporové zváranie pozinkovaných plechov
  Obušek Matej ; 020050  Emmer Štefan ; 020050 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127731
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha