Výsledky vyhľadávania

 1. Refined prediction of vertical gradient of gravity at Etna volcano gravity network (Italy)
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130 Vajda Peter Greco Filippo Cantarero Massimo Carbone Daniele
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 48, no. 4 (2018), s. 299-317
  gravimetria gravitačný účinok topografie gradient tiažového zrýchlenia gravimetry gravity effect of topography vertical gravity gradient
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/48/4/Zahorec-et-al_CGG-48-4_web.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Contributions to the Creation of New Generation Bouguer Anomaly Map from Slovak Republic Territory
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; 010130 Krajňák Martin Kušnirák David Pánisová Jaroslava Vajda Peter Bielik Miroslav
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 28
  úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly terrain correction terénna korekcia gravimetria gravimetry
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Compilation of detailed gravimetric data from whole area of Slovakia
  Zahorec Pavol  Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; V130 Mikuška Ján Pašteka Roman Kušnirák David Krajňák Martin Vajda Peter
  10th Slovak Geophysical Conference [elektronický zdroj] : . s.USB kľúč, s.79-80
  Bouguer anomaly Bouguerova anomália digital model of a territory digitálny model terénu gravimetria gravimetry
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/conferences/XSGK2013/XSGK-2013_abstracts.pdf
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=277937
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Prvé výsledky zakomponovania detailných databáz do regionálnej mapy ÚBA Slovenska
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; V130 Pašteka Roman Mikuška Ján Vajda Peter Szalaiová Viktória Kušnirák David Krajňák Martin
  60 rokov pôsobenia Katedry geodetických základov 1952 - 2012 : . s.51
  complete Bouguer anomaly databáza slovenského gravimetrického mapovania Slovak gravity databse terrain corrections topografická korekcia úplná Bouguerova anomália
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. A review of the UNB approach for precise geoid determination based on the Stokes-Helmert method
  Tenzer Robert  Novák Pavel Janák Juraj ; V130 Huang Jianliang Najafi-Alamdari Mehdi Vajda Peter Santos Marcelo C.
  Honoring the Academic Life of Petr Vanicek : . s.132-176
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Meranie ekonomickej efektívnosti výrobných organizácií. / [aut.] Vajda,Peter
  Vajda Peter 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1980 . - 124 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  kniha

  kniha