Výsledky vyhľadávania

 1. Tajomný svet energie [elektronický zdroj] aut. František Janíček, Ľubica Stuchlíková, Miroslava Farkas Smitková, Jozef Holjenčík, Anton Cerman, Jozef Zuščák, Igor Halán ; Ján Gaduš, Jiří Hrbáček
  Janíček František ; E020  Stuchlíková Ľubica ; E030 Farkas Smitková Miroslava ; E020 Holjenčík Jozef Cerman Anton ; E020 Zuščak Jozef ; E020 Halán Igor ; E020 Gaduš Ján (rec.) Hrbáček Jiří (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - CD ROM, [interaktívny obsah]
  ISBN 978-80-227-4281-8
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Energetický slovník pre základné a stredné školy / aut. Miroslava Farkas Smitková, Ľubica Stuchlíková, Jozef Holjenčík, Igor Halán, Jozef Zuščák, Anton Cerman ; František Janíček, Ján Gaduš
  Farkas Smitková Miroslava ; E020  Stuchlíková Ľubica ; E030 Holjenčík Jozef Halán Igor ; E020 Zuščak Jozef ; E020 Cerman Anton ; E020 Janíček František ; E020 (rec.) Gaduš Ján (rec.)
  1. vyd
  Nitra : Nitrianske tlačiarne, 2014 . - 200 s.
  ISBN 978-80-227-4274-0
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Komplexná analýza solárnych elektrární / aut. František Janíček, Martin Liška, Anton Cerman, Michal Janíček ; Ján Gaduš, Miroslava Farkas Smitková
  Janíček František ; E020  Liška Martin ; E020 Cerman Anton ; E020 Janíček Michal Gaduš Ján (rec.) Farkas Smitková Miroslava ; E020 (rec.)
  1. vyd
  Pezinok : Renesans, 2014 . - 68 s.
  ISBN 982-80-89402-75-5
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Stratégia výskumu, vývoja a inovácií v SR do roku 2020
  Janíček František ; E020  Wagner Juraj Altus Juraj Beláň Anton ; E020 Gaduš Ján Gömöry Fedor et al.
  Ročenka elektrotechniky a energetiky . s.161-164
  kapitola(článok) z dokumentu
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Základy strojného inžinierstva
  Nemčeková Miroslava ; J0030  Vereš Miroslav (rec.) ; J0030 Gaduš Ján (rec.) Žarnay Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 243 s
  ISBN 978-80-227-3799-9
  kótovanie presnosť precision
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4100
  SJF13011060
  Základy strojného inžinierstva

  kniha

 6. Možnosti aplikácie sorpčných chladiacich zariadení na bioplynovej stanici
  Gaduš Ján  Čurka Daniel ; J0060
  Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.135-138
  chladenie kogenerácia cooling cogeneration
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Obnoviteľné zdroje energie 2 : Perspektívne premeny a technológie / Aut.: Janíček, F. a i.
  Janíček František ; E020  Gaduš Ján Šály Vladimír ; E020 Daruľa Ivan ; E020 Regula Eugen Smitková Miroslava ; E020 Kubica Juraj ; E020 Pípa Marek ; E020 Bindzár Miroslav ; E
  Pezinok : Renesans, 2010 . - 186 s
  ISBN 978-80-89402-13-7
  obnoviteľné zdroje energie
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI6121
  kniha

  kniha

 8. Poľnohospodárska biomasa - technologické linky na jej energetické využitie
  Zacharda František  Pepich Štefan Gaduš Ján Piszczalka Ján Šooš Ľubomír ; J0070 Gonda Ľubomír
  1. vyd.
  Bratislava : GaRT, 2009 . - 146 s
  ISBN 978-80-968507-6-1
  biomasa energetické zdroje
  brožúra
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Obnoviteľné zdroje energie 1 : Technológie pre udržateľnú budúcnosť / Aut.: Janíček, F. a i.
  Janíček František ; E020  Daruľa Ivan ; E020 Gaduš Ján Regula Eugen Smitková Miroslava ; E020 Polonec Ľubomír Ľudvík Ján Kubica Juraj ; E020 Michalík Marián ; E130 Bindzár Miroslav ; E
  2.uprav a dopl.vyd.
  Pezinok : Renesans, 2009 . - 174 s CD-Rom
  ISBN 978-80-89402-04-5
  obnoviteľné zdroje energie
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Overenie presnosti výpočtov MKP solvera systému CATIA na ohýbanom nosníku
  Hajdu Štefan ; M2000  Gaduš Ján
  Acta technologica agriculturae [elektronický zdroj] . Roč. 12, č. 2 (2009), s.43-45
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok