Výsledky vyhľadávania

 1. Trojkomorový splynovač : patentový spis č. SK 288075 , Dátum sprístupnenia patentu verejnosti: 18.4. 2013, Vestník ÚPV SR 5/2013
  Štofila Albín ; J0040 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2013 . - 4 s
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Product Innovation
  Štofilová Jana  Štofila Albín ; J0040
  International Journal of Education and Research [elektronický zdroj] . Vol. 1, No. 4 (2013), s.online, [7] p.
  http://www.ijern.com/images/April-2013/14.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Materiálové zhodnocovanie odpadov z recyklovaných automobilov
  Durin Lukáš ; J  Štofila Albín (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Process and Environmental Engineering waste recovery recyklácia zhodnocovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84162
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Zber a spracovanie odpadu z viacvrstvových obalov
  Kurucz Miroslav ; J  Štofila Albín (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  procesná a environmentálna technika Process and Environmental Engineering processing sorting doprava spracovanie triedenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94700
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. Komunálny odpad ako druhotná surovina pre zdroj energie
  Pavelka Dalibor ; J  Štofila Albín (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  procesná a environmentálna technika Process and Environmental Engineering energy recovery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73895
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Zber a nakladanie s odpadmi vo firme Eko - Salmo, s.r.o.
  Belošič Martin ; J  Štofila Albín (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  procesná a environmentálna technika Process and Environmental Engineering waste management waste ecology odpadové hospodárstvo odpad ekológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73894
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Innovation in food technologies and products
  Štofila Albín ; J0040 
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava 2012 . s.181-188
  product innovation
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Fermentor s priehradkou : Číslo patentu: 287926 SK, Dátum nadobudnutia: 3.4. 2012
  Štofila Albín ; J0040 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012 . - 5 s
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 10. Splynovač uhľovodíkových materiálov Číslo patentu: SK 287151, Dátum nadobudnutia: 7.1. 2010
  Štofila Albín ; J0040 
  2010
  odpad splynovanie waste gasification
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha