Výsledky vyhľadávania

 1. Mikroštruktúra laserového zvarového spoja pretvorenej a nepretvorenej ocele TRIP 780
  Ďuríček Dušan ; J0050  Iždinská Zita ; J280
  Zvárač . Roč. 10, č. 2 (2013), s.7-11
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Vlastnosti zvarových spojov TRIP ocelí zhotovených laserom
  Ďuríček Dušan ; J0050  Iždinská Zita (xxx) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 111 s
  strojárske technológie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 3. Vlastnosti laserových zvarových spojov vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel
  Ševčík Peter ; J0050  Iždinská Zita (škol.) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 116 s
  strojárske technológie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 4. kniha

  kniha

 5. Vplyv ochranného plynu na laserové zvarové spoje ocele CP-W800
  Ševčík Peter ; J0050  Iždinská Zita ; J280
  Zvárač . Roč. 10, č. 2 (2013), s.15-18
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Corrosion Resistant Alloys in Oil and Gas Industry
  Elbaghar Abdelmuhaimen ; J  Iždinská Zita (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management oil ropa korózia výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86720
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Vlastnosti zvarových spojov ocele CPW 800 zhotovených laserovým lúčom
  Falašta Martin ; J  Iždinská Zita (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94878
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. kniha

  kniha

 9. kniha

  kniha

 10. Properties of laser welds on trip steel after deep drawing
  Iždinská Zita ; J280  Švec Pavol ; J280 Ďuríček Dušan ; J0050
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava : . s. 85-90
  welding hardness
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok