Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti extrakcie kumarínu z rastlinných materiálov
  Čišovská Kristína ; 041000  Hroboňová Katarína ; 041000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141898
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov
  Ondáková Martina ; 041000  Hroboňová Katarína ; 041000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150850
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Využitie selektívnych sorpčných materiálov v oblasti separácie biologicky aktívnych látok metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
  Lomenova Anna ; 041000  Hroboňová Katarína ; 041000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.08.2020 ; Študijný odbor : chémia ; Študijný program : D-ACH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136576
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Výber vhodného sorbentu pre extrakciu pantenolu zo zložitých vzoriek pre následnú separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou
  Šimková Barbora ; 041000  Hroboňová Katarína ; 041000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144974
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Preparation and application of molecularly imprinted polymers for chiral hplc separation of biologically active substances / aut. Anna Lomenova, Katarína Hroboňová
  Lomenova Anna  Hroboňová Katarína ; 041000
  Nova Biotechnologica et Chimica . Vol. 19, iss. 1 (2020), s. 1-18
  https://journals.scicell.org/index.php/NBC/article/view/573
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Determination of panthenol enantiomers in cosmetic preparations using an achiral-chiral-coupled column HPLC system / aut. Katarína Hroboňová, Anna Lomenova
  Hroboňová Katarína ; 041000  Lomenova Anna ; 041000
  Chirality . Vol. 32, iss. 2 (2020), s. 191-199
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Využitie chromatografických metód na charakterizáciu produktov starnutia celulózových materiálov / aut. Katarína Hroboňová, Michal Jablonský, Milan Králik, Katarína Vizárová
  Hroboňová Katarína ; 041000  Jablonský Michal ; 049380 Králik Milan ; 048130 Vizárová Katarína ; 049380
  Chemické listy . Vol. 114, iss. 11 (2020), s. 760-769
  http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3729
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Involvement of Deep Eutectic Solvents in Extraction by Molecularly Imprinted Polymers-A Minireview / aut. Michal Jablonský, Veronika Majová, Jozef Šima, Katarína Hroboňová, Anna Lomenova
  Jablonský Michal ; 049380  Majová Veronika ; 049380 Šima Jozef Hroboňová Katarína ; 041000 Lomenova Anna ; 041000
  Crystals . Vol. 10, iss. 3 (2020), s. 1-12, Art. No. 217
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Využitie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pre separáciu enantiomérov kyseliny mliečnej / aut. Laura Jánovová, Katarína Hroboňová
  Jánovová Laura ; 040000  Hroboňová Katarína ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie . S. 105-106
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Použitie selektívnych sorbentov na extrakciu jednoduchých kumarínov zo vzoriek deodorantov / aut. Andrea Špačková, Katarína Hroboňová
  Špačková Andrea ; 040000  Hroboňová Katarína ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie . S. 107-108
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok