Výsledky vyhľadávania

 1. Evaluation of Indoor Climate in Big Lecture Hall / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Applied Mechanics and Materials . Vol. 887 - Proceedings of the 12th International EnviBUILD Conference, (2019), s. 475-483
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Architectural design of big lecture hall in relation to air conditioning system / aut. Budiaková Mária
  Budiaková Mária ; 054140 
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj] . Vol. 471 - WMCAUS 2018. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Prague, 18-22 June 2018., (2019), art. no. 082071, [10 s.]
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Súťaž Progresívne Technológie 2019 / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, jún (2019), s. 7
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Formation of architectural design of lecture hall in context of thermal comfort / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 276-279
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analysis of reconstruction in terms of CO2 concentration Budiaková M. / Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Key Engineering Materials . Vol. 808. 20th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, 2018, (2019), s. 39-45
  ISBN 978-303571492-0
  ISSN 1013-9826

  CO2 concentration * Mechanical ventilation system * Natural ventilation * Reconstruction
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85071180018&origin=inward
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 6. Influence of air distribution in modern large university lecture hall on thermal comfort Budiaková M. / Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  International Review of Applied Sciences and Engineering . Vol. 10, Iss. 1 (2019), s. 63-69
  ISSN 2062-0810

  Air conditioning systems * Air distribution systems * Thermal comfort
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85068910406&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 7. Evaluation of ventilation system of large lecture hall in terms of CO2 load / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Indoor Climate of Buildings 2019 : . S. 227-233
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Analysis of thermal comfort in modern large university lecture hall / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Indoor Climate of Buildings 2019 : . S. 65-72
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Koncentrácia CO2 v univerzitnej učebni a jej vplyv na techniku prostredia / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  TZB Haustechnik : . Roč. 26, č. 2 (2018), s. 46-47
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Vyhodnotenie vybraných parametrov tepelnej pohody v novom byte bytového domu / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Vnútorná klíma budov 2018 : . S. 25-28
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok