Výsledky vyhľadávania

 1. Systém digitálného snímania a distribučných máp a hmotnostných spektier sekundárnych iónov
  Vaniak Marián  Fesič Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001
  FEI ; . - 49 s
  elektronika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Vizualizácia 3D hĺbkových koncentračných profilov zíslaných metódou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
  Kočiš Róbert  Fesič Vladimír (škol.) Kotuliaková Jana (škol.) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001
  FEI ; . - 114 s
  informatika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Systém optimalizácie citlivosti zariadenia SIMS
  Sedlák Pavol  Fesič Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001
  FEI ; . - 52 s
  elektronika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Počítačom podporovaný systém riadenia modulu pre snímanie distribučných máp hmotnostného spektrometra sekundárnych iónov v režime iónovej mikrosondy
  Válek Ľubomír  Fesič Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 52 s
  elektronika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Systém digitálného snímania a spracovania hmotnostných spektier sekundárnych iónov
  Gujber Roman  Fesič Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 47 s
  elektronika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Riadiaca jednotka pre reguláciu teploty vyhrievacích článkov hmotnostného spektrometra sekundárnych iónov = Temperature management of heating elements used by secondary ion mass spectrometry : Dipl.práca
  Kubanka Martin  Fesič Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999
  FEI ; . - 75 s
  elektronika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Meranie multivrstvových štruktúr pre mikroelektroniku metódou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov : Dipl.práca
  Gábor Zoltán  Fesič Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999
  FEI ; . - 49 s
  elektronika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Digitálny filter pre filtráciu hmotnostných spektier na báze signálového procesora TMS 320 : Dipl.práca
  Kormanovič Marek  Fesič Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998
  FEI ; . - 53 s
  elektronika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Systém snímania a archvácie distribučných máp v režime iónovej mikrosondy hmotnostného spektrometra sekundárnych iónov = Distribution maps measurement and archiv system in the ion micriprobe regime of the secondary ion mass spectrometry : Dipl.práca
  Mésaroš Marián  Fesič Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998
  FEI ; . - 65 s.,príl
  elektronika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. AES, SIMS a SEM v diagnostike technologických krokov v mikroelektronike a mikromechanike / aut. Magdaléna Matečková, Jozef Kocanda, Juraj Breza, Marián Veselý, Vladimír Fesič
  Matečková Magdaléna ; E030  Kocanda Jozef Breza Juraj ; E030 Veselý Marián ; E030 Fesič Vladimír
  Jemná mechanika a optika : . Roč. 38, č. 12 (1993), s.
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok