Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj virtuálneho laboratória na vizualizáciu rozkladu polutantov v odpadových vodách
  Móricz Adam ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142316
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Skúmanie porúch v moderných tranzistorových štruktúrach pre 5G sieť
  Benc Peter ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : B-ELN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149859
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Skúmanie porúch v moderných tranzistorových štruktúrach pre výkonové aplikácie
  Faraga Jan ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : B-ELN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153278
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Skúmanie porúch v moderných polovodičových materiáloch
  Juraško Jakub ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : B-ELN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150199
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Vytvorenie knižnice Arrhéniových závislostí z kapacitných meraní štruktúr na báze GaN, vizualizácia a komparácia dát
  Tran Minh Hung ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158762
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Skúmanie emisných a záchytných procesov v InAlGaN/GaN HEMT štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladín
  Vadovský Jakub ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : I-EN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158684
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Educational Game Development about Silicon in Virtual Reality
  Imre Zoltán ; 035000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 55 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild0000F6D6&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Vývoj mobilnej aplikácie pre prenos, zobrazovanie a spracovanie signálov v telemedicíne
  Kováč Ján ; 035000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 81 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040319EA111BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. DLTS study of defect distribution in GaAsN p-i-n structures for solar cells / aut. Arpád Kósa, Jakub Drobný, Wojciech Dawidowski, Miroslav Mikolášek, Jaroslav jr Kováč, Beata Sciana, Ľubica Stuchlíková
  Kósa Arpád ; 033000  Drobný Jakub ; 033000 Dawidowski Wojciech Mikolášek Miroslav ; 033000 Kováč Jaroslav jr. ; 033000 Sciana Beata Stuchlíková Ľubica ; 033000
  ADEPT 2020 : . S. 183-186
  GaAsN defects DLTS study
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. DLTS study of electrically active defects in semi-vertical GaN-on-Si FETs / aut. Jakub Drobný, Juraj Marek, Arpád Kósa, Jakub Vadovský, K Geens, M Borga, H Liang, S You, Stefaan Decoutere, Ľubica Stuchlíková
  Drobný Jakub ; 033000  Marek Juraj ; 033000 Kósa Arpád ; 033000 Vadovský Jakub ; 030000 Geens Karen Borga Matteo Liang Hu You Shuzhen Decoutere Stefaan Stuchlíková Ľubica ; 033000
  Solid State Surfaces and Interfaces : . S. 25-26
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok