Výsledky vyhľadávania

 1. Effect of frequency on pulse electrolytic colouring process of anodised aluminium
  Zemanová Matilda ; C2120  Gál Michal Chovancová Marta ; C2120
  Transactions of the Institute of Metal Finishing . Vol. 87, No. 2 (2009), s.97-101
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Korózne správanie zliatinových Ni-W povlakov
  Zemanová Matilda ; C2120  Krivosudská Margaréta ; C2120 Chovancová Marta ; C2120
  AKI 2009,Koroze a protikorozní ochrana kovu . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Korózna odolnosť zliatinových Ni-W povlakov
  Zemanová Matilda ; C2120  Krivosudská Margaréta ; C2120 Jurišová Jana ; C2120 Chovancová Marta ; C2120
  51. medzinárodná galvanická konferencia : . s.66-71
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Nickel-Tungsten Pulse Alloy Coatings
  Zemanová Matilda ; C2120  Krivosudská Margaréta ; C2120 Chovancová Marta ; C2120
  13. Osterreichische Chemietage, August 24-27, 2009 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Vplyv časového priebehu prúdu na kvalitu vyfarbovania anodicky oxidovaného hliníka
  Zemanová Matilda ; C2120  Chovancová Marta ; C2120 Čech Juraj
  2009
  Aluminium anodic oxidation current waveform preparation properties
  XXX
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. A new approach to nickel electrolytic colouring of anodised aluminium
  Zemanová Matilda ; C2120  Chovancová Marta ; C2120 Krivošík Pavol ; E250
  Chemical Papers . Vol. 63, No. 1 (2009), s.62-70
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Vlastnosti pigmentovaných anodizovaných povlakov na hliníku
  Zemanová Matilda ; C2120  Chovancová Marta ; C2120
  Povrchová úprava . Vol. 10 (2008), s.11-13
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Korelácia medzi podmienkami prípravy oxidových vrstiev na hliníku a ich vlastnosťami
  Zemanová Matilda ; C2120  Chovancová Marta ; C2120
  Acta Mechanica Slovaca : . Roč. 12, č. 4-B/2008 (2008), s.303 - 310
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Vlastnosti pigmentovaných anodizovaných povlakov na hliníku
  Zemanová Matilda ; C2120  Chovancová Marta ; C2120
  50. medzinárodná galvanická konferencia : . s.28-32
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Nickel Electrolytic Colouring of Anodic Alumina for Selective Solar Absorbing Films
  Zemanová Matilda ; C2120  Chovancová Marta ; C2120 Gáliková Zuzana ; C2120 Krivošík Pavol ; E250
  Renewable Energy . Vol. 33, No. 10 (2008), s.2303-2310
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok