Výsledky vyhľadávania

 1. Obsah pojmu "sociálny" v oblasti ľudských zdrojov a personálneho manažmentu
  Csámpai Ottó ; M310 
  2003, č. 2 . s.19-22
  manažment personálny ľudské zdroje
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - xxx
  článok

  článok

 2. Harmonizácia slovenského vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore
  Sawicki Silvester ; M310  Holkovič Ľubomír ; M310 Csámpai Ottó ; M310 Končal Viliam ; M310 Kovačič Vincent Skalský Vladimír ; M310 Mrvová Ľubica ; M4000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 100 s
  ISBN 80-227-1918-8
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 3. Syntézy racionality a "citov". Synthesis of rationality and "feelins"
  Csámpai Ottó ; M310 
  CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : . s.486-490
  racionalita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Sociálny manažment.[online]
  Jedlička Milan ; M190  Levická J. Sawicki Silvester ; M310 Csámpai Ottó ; M310 Radková Libuša
  2002
  http://lab3.mtf.stuba.sk/elearning
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 5. Medzinárodná migrácia (sociálny problém a bezpečnostné riziko)
  Csámpai Ottó ; M310  Haládik Jozef
  Bratislava : Akadémia policajného zboru, 2002 . - 154 s
  ISBN 80-8054-230-9
  migrácia sociálny problém bezpečnostné riziko
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Koncepcie tzv. tretej cesty ako reakcie na globalizačné tendencie
  Csámpai Ottó ; M310 
  Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky : . s.41-45
  globalizácia-ekonomika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. A nemzetkôzi migració mint transznacionális veszélyforrás
  Csámpai Ottó ; M310 
  Társadalom és honvédelem . Roč. 5, č. 1 (2001), s.26-37
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Sociológia na počiatku tzv. tretej civilizačnej vlny
  Csámpai Ottó ; M310 
  Modely a funkčnosť výučby spoločenskovedných disciplín na vysokých školách : . s.78-82
  sociológia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Globalizácia a medzinárodné migračné procesy
  Csámpai Ottó ; M310 
  Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky : . s.161-167
  migračné procesy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Výchovno-vzdelávací proces na Materiálovotechnologickej fakulte STU z pohľadu ľudských práv (Tézy výsledkov empirického výskumu)
  Holkovič Ľubomír ; M310  Csámpai Ottó ; M310
  Humanizácia vysokoškolského vzdelávania na prahu 21. storočia : . s.55-61
  výchovno-vzdelávací proces
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok