Výsledky vyhľadávania

 1. Inovácie v ochrane spotrebiteľa : [elektronický zdroj] : Podpora šírenia vedomostí o integrovanej marketingovej komunikácii s ohľadom na bezpečnosť informácií a ochranu zákazníka v podnikateľskej praxi. Zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0558/12. Medzinárodná vedecká konferencia Marketing Identity - "Explózia" inovácií, 04. - 05.11.2014, Smolenice, SR / ed. Jarmila Šalgovičová, Rudolf Rybanský ; rec. Miroslava Szarková, Andrea Holková
  Šalgovičová, Jarmila (ed.) Rybanský, Rudolf (ed.) Szarková, Miroslava (rec.) Holková, Andrea ; M4000 (rec.)
  Marketing Identity - "Explózia" inovácií 4. - 5. november 2014 : Smolenice, SR
  1. vyd.
  Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014 . - CD-ROM, 89 s.
  ISBN 978-80-8105-636-9
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 2. Psychológia pre manažérov a podnikateľov
  Szarková Miroslava 
  2. dopl. vyd
  Bratislava : Sprint, 2007 . - 287 s
  ISBN 80-89085-77-6
  ekonomická psychológia psychológia práce manažérska psychológia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 3. Komunikácia v marketingu
  Szarková Miroslava 
  1. vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2005 . - 164 s
  ISBN 80-225-2097-7
  marketingová komunikácia marketing
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 4. Psychológia
  Szarková Miroslava 
  1. vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2004 . - 168 s
  ISBN 80-225-1787-9
  psychológia
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3110
  kniha

  kniha

 5. Psychológia pre manažérsku prax
  Szarková Miroslava 
  1.
  Bratislava : Kartografia, 1998 . - 187 s
  ISBN 80-88870-10-0
  Psychológia managementu Management-psychológia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Manažérska psychológia
  Szarková Miroslava 
  Bratislava : KARTPRINT, 1996 . - 142 s
  ISBN 80-88870-01-1
  Psychológia managementu Management-psychológia manažment
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha