Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie Big Data analýz pri predikcii vývoja epidemiologickej situácie
  Zábranský Erik ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158056
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vytvorenie Data Stream platformy pre detekciu anomálií vo výrobnom procese
  Mĺkvy Dominik ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158024
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie
  Vačko Matej ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158365
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh a implementácia systému údržby pre firmu VUNAR Product a.s.
  Szabó Ľubomír ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika, informatika ; Študijný program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164585
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh a realizácia modulu informačného systému v prostredi Web
  Málek Ľubomír ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika, informatika ; Študijný program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165953
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Proces tvorby akceptačných testov pre online prihlasovací formulár aplikácie na medzinárodné preteky vo voltíži
  Pavlíková Lucia ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158360
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Mitigation against DDoS Attacks on an IoT-Based Production Line Using Machine Learning
  Huraj Ladislav  Horák Tibor ; 066000 Střelec Peter ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000
  Applied Sciences . Vol. 11, iss. 4 (2021), s. 1-18
  production line IoT devices DDoS attack machine learning
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1847
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Big Data-Knowledge Discovery in Production Industry Data Storages-Implementation of Best Practices / aut. Jela Abasová, Pavol Tanuška, Štefan Rýdzi
  Abasová Jela ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 Rýdzi Štefan
  Applied Sciences . Vol. 11, iss. 16 (2021), s.1-31
  big data knowledge discovery production industry predictive maintenance Industry 4.0 case study
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/16/7648
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Eksperimentaľnoje issledovanije i modelirovanije električeskogo transporta v ščeločnych antimonitnych steklach / aut. Marian Kubliha, Ondrej Bošák, Peter Kostka, Vladimír Labaš, Svetlana Lukič - Petrovič, N Celic, Pavol Tanuška, Michal Kebísek, M.T Soltani
  Kubliha Marian ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 Kostka Peter Labaš Vladimír ; 061000 Lukič - Petrovič Svetlana Celic N. Tanuška Pavol ; 066000 Kebísek Michal ; 066000 Soltani M.T.
  Elektrochimija . Tom 57, No 7 (2021), s. 390-401
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Experimental and simulation of electric transport in alkali antimonite glasses / aut. Marian Kubliha, Ondrej Bošák, Petr Kostka, Vladimír Labaš, S Lukic-Petrovic, N Celic, Pavol Tanuška, Michal Kebísek, M.T Soltani
  Kubliha Marian ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 Kostka Petr Labaš Vladimír ; 061000 Lukic-Petrovic S. Celic N. Tanuška Pavol ; 066000 Kebísek Michal ; 066000 Soltani M.T.
  Russian Journal of Electrochemistry . Vol. 57, iss. 7 (2021), s. 688-699
  mixed alkaline effect electrical conductivity heavy metal oxide glasses
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok