Výsledky vyhľadávania

 1. Zborník anotácií. 25. medzinárodné slovensko - poľsko - české geodetické dni Bratislava, 6. - 8. 6. 2019
  Ferianc, Dušan, (ed.) Lukáč, Štefan, (ed.)
  Medzinárodné slovensko - poľsko - české geodetické dni 25. 6. - 8. 6. 2019 Bratislava, Slovenská republika
  Bratislava : Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2019 . - 61 s.
  zborník
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 2. Geodézia v priemysle [elektronický zdroj]
  Kopáčik Alojz ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140 Lipták Imrich ; 010140 Lukáč Štefan Pospíšil Jiří (rec.) Šíma Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - CD-ROM, 207 s.
  ISBN 978-80-227-4661-8
  geodézia a kartografia geodézia v priemysle inžinierska geodézia
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/Kopacik-A.-a-kol.---GEODEZIA-V-PRIEMYSLE.pdf
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 3. Meranie a vyhodnotenie zvislých posunov injekčnej štôlne VD Domaša
  Žilinec Ľubomír ; 010140  Lukáč Štefan (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89863
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia : zborník príspevkov. Bratislava, SR, 9. 6. 2015 elektronický zdroj
  (ed.) Kopáčik, Alojz, ; 010140 (ed.) Kyrinovič, Peter, ; 010140 (ed.) Erdélyi, Ján, ; 010140 (ed.) Lipták, Imrich, ; 010140 (ed.) Lukáč, Štefan, ; 010140
  A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia Bratislava, Slovenská republika 9. 6. 2015
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - online, 118 s.
  ISBN 978-80-972005-9-6
  http://www.kgk.sk/uploads/media/AGK2015_Zbornik_prispevkov_web.pdf
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha

 5. Geodetická a metrologická podpora sub-atómového výskumu v CERNe
  Lukáč Štefan ; 010140  Korbašová Michaela ; 010330 Ferianc Dušan
  50. geodetické informační dny : . CD-ROM, [11] s.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Teoretické a praktické základy overovania stability vzťažných výškových bodov pri meraní zvislých posunov vodných stavieb
  Lukáč Štefan ; V140  Žák Milan Lužák Peter
  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách : . CD ROM, [12] s.
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Poznatky a skúsenosti z dlhodobých etapových meraní zvislých posunov na VS Zemplínska Šírava
  Žák Milan  Lukáč Štefan ; V140
  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách : . CD ROM, [11] s.
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Systémy na meranie náklonu stavebných objektov a technologických zariadení
  Ondriš Ľubomír  Krušinský Dušan Lukáč Štefan ; V140
  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách : . CD ROM, [11] s.
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Výchova a vzdelávanie v odbore geodézia a kartografia na Slovensku
  Lukáč Štefan ; V140 
  XX Miedzinarodowe Polsko-Czesko-Slowackie Dni Geodezji : . [1] s.
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Právne a technické zabezpečenie merania posunov vodných stavieb a s ním súvisiace verejné obstarávanie
  Lukáč Štefan ; V140  Prvý Martin
  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách : . CD ROM, [9] s.
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok