Výsledky vyhľadávania

 1. Boron doped diamond electrodes modified with gold nanoparticles for melatonine detection / aut. Pavol Michniak, Marián Marton, Michal Hatala, Vlastimil Řeháček, Martin Vrška, Miroslav Behúl, Marian Vojs
  Michniak Pavol ; 033000  Marton Marián ; 033000 Hatala Michal ; 049160 Řeháček Vlastimil ; 033000 Vrška Martin ; 033000 Behúl Miroslav ; 033000 Vojs Marian ; 033000
  XL. Moderní elektrochemické metody : . S. 171-175
  boron doped diamond electrochemical properties MW CVD gold nanoparticles melatonin
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Boron doped diamond electrodes on alumina substrates / aut. Marian Vojs, Pavol Michniak, Michal Hatala, Vlastimil Řeháček, Miroslav Behúl, Martin Vrška, Marián Marton
  Vojs Marian ; 033000  Michniak Pavol ; 033000 Hatala Michal ; 049160 Řeháček Vlastimil ; 033000 Behúl Miroslav ; 033000 Vrška Martin ; 033000 Marton Marián ; 033000
  XL. Moderní elektrochemické metody : . S. 267-271
  boron doped diamond electrochemical properties LA MW CVD BDD on alumina
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 3. Preparation of laser induced periodic surface structures to increase the surface area for NiO and TiO2 gas sensing thin films / aut. Johann Zehetner, Ivan Hotový, Miroslav Mikolášek, Vlastimil Řeháček
  Zehetner Johann  Hotový Ivan ; 033000 Mikolášek Miroslav ; 033000 Řeháček Vlastimil ; 033000
  SURFINT - SREN VII : . S. 74-75
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. TiO2 sensoric structures with controlled extension of their active area by electron-beam lithography and reactive ion etching techniques / aut. Pavol Nemec, Ivan Hotový, Vlastimil Řeháček, Robert Andok
  Nemec Pavol ; 033000  Hotový Ivan ; 033000 Řeháček Vlastimil ; 033000 Andok Robert
  APCOM 2021 : . Art. no. 060003 [6] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Layered WS2 thin films prepared by sulfurization of sputtered W films / aut. Ivan Hotový, Lothar Spiess, Miroslav Mikolášek, Ivan Kostič, Michaela Sojková, Henry Romanus, Martin Hulman, Dalibor Búc, Vlastimil Řeháček
  Hotový Ivan ; 033000  Spiess Lothar Mikolášek Miroslav ; 033000 Kostič Ivan Sojková Michaela Romanus Henry Hulman Martin Búc Dalibor Řeháček Vlastimil ; 033000
  Applied Surface Science . Vol. 544, (2021), Art. no. 148719 [6] s.
  Tungsten sulphide Crystal structure Nanorods XRD SEM Optical and electrical parameters
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433220334784
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Preparation and gas-sensing properties of very thin sputtered NiO films / aut. Ivan Hotový, Vlastimil Řeháček, Martin Kemény, Peter Ondrejka, Ivan Kostič, Miroslav Mikolášek, Lothar Spiess
  Hotový Ivan ; 033000  Řeháček Vlastimil ; 033000 Kemény Martin ; 033000 Ondrejka Peter ; 033000 Kostič Ivan Mikolášek Miroslav ; 033000 Spiess Lothar
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 72, No. 1 (2021), s. 61-65
  NiO films reactive magnetron sputtering alumina substrate gas sensors acetone toluene n-butyl acetate
  https://search.proquest.com/docview/2502395681?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Concept of a platinum hotplate on thermoisolated polyimide membrane / aut. Martin Predanocy, Ivan Hotový, Robert Andok, Vlastimil Řeháček
  Predanocy Martin ; 033000  Hotový Ivan ; 033000 Andok Robert Řeháček Vlastimil ; 033000
  ASDAM 2020 : . S. 79-82
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9393857
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Optimization of SiON/SiOx structures fabrication process for optical waveguides / aut. Ľuboš Podlucký, Marian Vojs, Jozef Chovanec, Vlastimil Řeháček, Jaroslav Kováč, František Uherek
  Podlucký Ľuboš ; 033000  Vojs Marian ; 033000 Chovan Jozef Řeháček Vlastimil ; 033000 Kováč Jaroslav jr. ; 033000 Uherek František ; 033000
  Radioelektronika 2020 : . S. 186-190
  waveguide IMWP ICP/RIE PECVD silicon oxynitride
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Silicon based water splitting IMIS photoanode with thin TiO2 protection layers: transport mechanism / aut. Miroslav Mikolášek, Karol Fröhlich, Filip Chymo, Peter Ondrejka, Martin Kemény, Vlastimil Řeháček, Kristína Hušeková
  Mikolášek Miroslav ; 033000  Fröhlich Karol Chymo Filip ; 033000 Ondrejka Peter ; 033000 Kemény Martin ; 033000 Řeháček Vlastimil ; 033000 Hušeková Kristína
  Solid State Surfaces and Interfaces : . S. 61-62
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. MoS2 supercapacitors for energy storage applications: Evaluation of morphological factor / aut. Peter Ondrejka, Martin Kemény, Vlastimil Řeháček, Matúš Dubina, Ivan Hotový, Miroslav Mikolášek
  Ondrejka Peter ; 033000  Kemény Martin ; 033000 Řeháček Vlastimil ; 033000 Dubina Matúš ; 030000 Hotový Ivan ; 033000 Mikolášek Miroslav ; 033000
  ASDAM 2020 : . S. 23-26
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9393838
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok