Výsledky vyhľadávania

 1. Organizácia a manažment školstva : Terminologický a výkladový slovník
  Obdržálek Zdeněk  Horváthová Kinga
  1. vyd
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004 . - 419 s
  ISBN 80-10-00022-1
  školstvo
  slovník vecný
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 2. Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy
  Obdržálek Zdeněk  Kips Milan Kožuchová M. Porubská Edita Tóthová Renáta
  1. vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003 . - 179 s
  ISBN 80-223-1772-1
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Riadenie školstva v Slovenskej republike
  Obdržálek Zdeněk  a kol.
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 1999
  XXX
  (1) - príručka
  kniha

  kniha

 4. Rozvíjanie samostatnej práce študentov pri uplatnení medzipredmetových vzťahov / ŠO: 75-02-0 Teória vyučovania odborných predmetov
  Labašová Eva ; M2000  Obdržálek Zdeněk (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1999 . - 141 s
  Didaktika technická Technika-didaktika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha