Výsledky vyhľadávania

 1. Životnosť tvárniacich nástrojov
  Rusková Anna ; 063000  Bílik Jozef ; 063400 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153610
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh konštrukcie ohýbacieho nástroja s počítačovou podporou
  Nemečkaj Ľubomír ; 063000  Bílik Jozef ; 063400 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160679
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia výrobného postupu rolovania zámkov pre radiálne ihličkové vence
  Vacula Lukáš ; 063000  Bílik Jozef ; 063400 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158272
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Zavedenie výroby nového výrobku z plastu v podmienkach spoločnosti JIT Plastic s.r.o.
  Sládková Nicolette ; 063000  Bílik Jozef ; 063400 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158398
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Konštrukčný a technologický návrh plastového obalu prístroja CMR-I
  Mendel Ivan ; 063000  Bílik Jozef ; 063400 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160678
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Konštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanie
  Kačmár Boris ; 063000  Bílik Jozef ; 063400 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160259
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Vplyv technologických parametrov na vlastnosti výtvarkov
  Baránek Dávid ; 063000  Bílik Jozef ; 063400 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146745
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Konštrukcia a tvorba 3D modelov nástroja na ohýbanie profilov
  Bobovnický Dominik ; 063000  Bílik Jozef ; 063400 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159529
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh zlepšenia času výrobného procesu vstrekovania plastu
  Slávik Samuel ; 063000  Bílik Jozef ; 063400 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148252
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Porovnanie vlastností skúšobných telies vyrobených z ABS dvomi technológiami
  Kunkelová Gabriela ; 063000  Bílik Jozef ; 063400 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159514
  bakalárska práca
  kniha

  kniha