Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh stratégie rozvoja podniku v poprivatizačnom štádiu. Mechanism of Selection concerned to Privatization Methods for Strategic Industrial Firms and Companies and Supporting Tools of the State Policy applied during and after Privatization Process : Doktorandská dizertačná práca
  Žitník Jozef  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2005
  MTF ; . - 153 s autoreferát
  trhová ekonomika medzinárodné podnikanie globalizácia-ekonomika manažment vlastnícke vzťahy privatizácia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh na zlepšenie organizačnej štruktúry riadenia : Diplomová práca
  Mikesková Petra  Žitník Jozef (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 63 s abstr. + príl.
  systémy riadenia organizačné štruktúry priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Spôsoby a metódy finančného zabezpečenia podnikania : Diplomová práca
  Madleňák Tibor  Žitník Jozef (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 63 s abstr. + príl.
  finančné zabezpečenie akciové spoločnosti manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Mystery shopping - meranie úrovne postupov predajného personálu na maloobchodných jednotkách firmy Barum Continental, s. r. o., Otrokovice : Diplomová práca
  Bakoš Aleš  Žitník Jozef (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 64 s abstr. + príl.
  predajný personál maloobchodné predajne manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Princípy podnikania, vlastnosti podnikateľského subjektu, podnikateľské zámery a iniciatíva
  Bohunická Jarmila  Žitník Jozef (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 61 s výťah
  Podnikanie-princípy-vlastnosti manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Princípy podnikania, vlastnosti podnikateľského subjektu, podnikateľské zámery a iniciatíva : Diplomová práca
  Tydlačková Soňa  Žitník Jozef (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 64 s výťah
  Podnikanie-princípy-vlastnosti-zámery manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Princípy podnikania, vlastnosti podnikateľského subjektu, podnikateľské zámery a iniciatíva : Diplomová práca
  Staňová Adriana  Žitník Jozef (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 53 s výťah
  Podnikanie-princípy-vlastnosti-zámery manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Optimalizácia vybraných činností marketingového systému v podniku Slovenské lodenice, a.s., Komárno : Diplomová práca
  Nagy Attila  Žitník Jozef (xxx)
  1998 : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 70 s výťah
  Marketing efektívny manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Optimalizácia princípov podnikania, podnikateľských činností v podniku LEONI SLOWAKIA, s.r.o., Nová Dubnica : Diplomová práca
  Trsťan Marek  Žitník Jozef (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 56 s výťah
  Podnikanie-optimalizácia manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Výskum trhu ako predpoklad úspešnosti podnikania v trhovej ekonomike : Diplomová práca
  Hegedüš Ladislav  Žitník Jozef (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 54 s výťah
  Trhy-výskum-uplatnenie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha