Výsledky vyhľadávania

 1. Ergonómia 2017 : Zborník z vedeckej konferencie Berieme ergonómiu vážne / rec. Branislav Mičieta, Juraj Sinay, Veronika Kotradyová
  Mičieta, Branislav (rec.) Sinay, Juraj (rec.) Kotradyová, Veronika, ; 055150 (rec.)
  Ergonómia 2017 : Zážitková konferencia 29.-30. 11. 2017 : Ostrava
  1. vydanie
  Žilina : Slovenská ergonomická spoločnosť, 2017 . - 100 s.
  ISBN 978-80-970974-3-1
  zborník
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 2. The Application of Simulation Methods in Manufacturing System Control
  Važan Pavel ; M6000  Mudrončík Dušan (rec.) ; M6000 Mičieta Branislav (rec.) Madarász Ladislav (rec.)
  2nd rev. ed.
  Köthen : Hochschule Anhalt, 2013 . - 144 s
  ISBN 978-3-86011-061-4
  control modelling Production systems simulation
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=273983
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. New approach of ergonomics workplace design
  Mičieta Branislav  Dulina Ľuboslav Smutná Martina
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2011 : . s.0303-0304
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  článok

  článok

 4. Návrh metodiky komplexnej analýzy súčasného stavu firemnej kultúry v priemyselných podnikoch = Current State Comprehensive Analysis Methodology Proposal of Corporate Culture in Industrial Enterprises : Dizertačná práca
  Hoghová Katarína ; M190  Čambál Miloš (škol.) ; M4000 Cibáková Viera (opon.) Majtán Miroslav (opon.) Mičieta Branislav (opon.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 156 s príl (1 CD-ROM, autoreferát)
  firemná kultúra
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Design and improvement of production processes
  Mičieta Branislav  Stollmann Vladimír
  DAAAM International Scientific Book . s.397-404
  článok zo zborníka
  (2) - xxx
  článok

  článok

 6. Plánovanie výroby
  Gregor Milan  Mičieta Branislav Bubeník Peter
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2005 . - 173 s
  ISBN 80-8070-427-9
  plánovanie výroby
  monografia
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4010
  kniha

  kniha

 7. Distribučná logistika
  Mičieta Branislav  Barcik Ryszard
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2005 . - 152 s
  ISBN 80-8070-432-5
  logistika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2110
  kniha

  kniha

 8. The innovation of training robot control system
  Poppeová Viera  Uríček Juraj Zahoranský Róbert Mičieta Branislav
  Trends in the Development of Machinery and Associated Technology. TMT 2004 : . s.303-306
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Využitie digitálnej analýzy obrazu v robotike
  Poppeová Viera  Zahoranský Róbert Košťál Marián Mičieta Branislav
  ROBTEP 2004 . s.383-388
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Inovačný manažment : Východiská, overené postupy, odporúčania
  Tureková Helena  Mičieta Branislav
  1. vyd
  Žilina : Žilinská univerzita, 2003 . - 169 s
  ISBN 80-8070-055-9
  riadiace metódy analýza hodnotová manažment inovačný
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  MTF9110
  kniha

  kniha