Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium termooxidačnej stability materiálov izokonverznými metódami
  Vykydalová Anna ; 045210  Cibulková Zuzana ; 045210 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.08.2020 ; Študijný odbor : chémia ; Študijný program : D-FCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136567
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Štúdium reziduálnej stability materiálov pomocou neizotermických DSC meraní
  Belák Michal ; 045210  Cibulková Zuzana ; 045210 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150689
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Ortho-substituent-controlled regioselective cyclisation of 1,4-phenylenediacrylic acid to a linear benzo[1,2-b:4,5-b ']dithiophene derivative as a building block for semiconducting materials / aut. Branislav Pavilek, Jozef Kožíšek, Michal Zalibera, Karol Lušpai, Zuzana Cibulková, Júlia Kožíšková Adamko, Daniel Végh
  Pavilek Branislav ; 048140  Kožíšek Jozef ; 045210 Zalibera Michal ; 045210 Lušpai Karol ; 045210 Cibulková Zuzana ; 045210 Kožíšková Adamko Júlia ; 045210 Végh Daniel ; 048140
  Tetrahedron Letters : . Vol. 61, iss. 11-12 (2020), s. (1-4), Art. No. 151608
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Antioxidation Activity of Cysteine and Cystine Prepared from Sheep Wool / aut. Ján Matyašovský, Ján Sedliačik, Peter Šimon, Igor Novák, Peter Jurkovič, Peter Duchovič, Mariana Sedliačiková, Zuzana Cibulková, Matej Mičušík, Angela Kleinová
  Matyašovský Ján  Sedliačik Ján Šimon Peter ; 045210 Novák Igor Jurkovič Peter Duchovič Peter Sedliačiková Mariana Cibulková Zuzana ; 045210 Mičušík Matej Kleinová Angela
  Journal of the american leather chemists association . Vol. 115, iss. 5 (2020), s. 166-175
  https://journals.uc.edu/index.php/JALCA/article/view/3810
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Degradation of beeswax by NOx pollution and UV light studied by DSC and FTIR measurements / aut. Anna Vykydalová, Zuzana Cibulková, Katarína Čížová, Katarína Vizárová, Peter Šimon
  Vykydalová Anna  Cibulková Zuzana ; 045210 Čížová Katarína ; 049380 Vizárová Katarína ; 049380 Šimon Peter ; 045210
  Thermochimica Acta . Vol. 689, (2020), s. 1-5, art. no. 178606
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040603120301520
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. A new concept for lifetime prediction of cable insulations used in nuclear power plants / aut. Zuzana Cibulková, Anna Vykydalová, Peter Šimon, Tibor Dubaj
  Cibulková Zuzana ; 045210  Vykydalová Anna Šimon Peter ; 045210 Dubaj Tibor ; 045210
  Czech Chemical Society Symposium Series : 72. sjezd českých a slovenských chemických společností . Roč. 18, č. 3 (2020), s. 213-213
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Activation energy in thermoanalytical kinetics / aut. Peter Šimon, Zuzana Cibulková, Tibor Dubaj
  Šimon Peter ; 045210  Cibulková Zuzana ; 045210 Dubaj Tibor ; 045210
  Czech Chemical Society Symposium Series : 72. sjezd českých a slovenských chemických společností . Roč. 18, č. 3 (2020), s. 210-211
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC / aut. Ján Matyašovský, Ján Sedliačik, Peter Šimon, Igor Novák, Tomasz Krystofiak, Peter Jurkovič, Peter Duchovič, Mariana Sedliačiková, Zuzana Cibulková, Matej Mičušík, Angela Kleinová
  Matyašovský Ján  Sedliačik Ján Šimon Peter ; 045210 Novák Igor Krystofiak Tomasz Jurkovič Peter Duchovič Peter Sedliačiková Mariana Cibulková Zuzana ; 045210 Mičušík Matej Kleinová Angela
  Journal of the american leather chemists association . Vol. 114, iss. 1 (2019), s. 20-28
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Thermooxidative stability of polyethylene cable insulation studied by DSC / aut. Anna Vykydalová, Zuzana Cibulková, Tibor Dubaj, Peter Šimon
  Vykydalová Anna ; 045210  Cibulková Zuzana ; 045210 Dubaj Tibor ; 045210 Šimon Peter ; 045210
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 154-154
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Predictions of thermal and thermooxidative stabilities of materials / aut. Peter Šimon, Tibor Dubaj, Zuzana Cibulková, Anna Vykydalová
  Šimon Peter ; 045210  Dubaj Tibor ; 045210 Cibulková Zuzana ; 045210 Vykydalová Anna ; 045210
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 151-152
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok