Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie LLS produktu pri mapovaní a registrácii svahových deformácií v Bielych Karpatoch
  Liščák Pavel  Pauditš Peter Dananaj Ivan Ondrus Peter Papčo Juraj ; 010130 Fraštia Marek ; 010140
  27. slovenské geodetické dni : . [2] s.
  svahové deformácie slope deformations mapovanie mapping
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Monitoring aktivity zosuvného územia Prievidza-Hradec
  Ondrejka Peter  Bakoň Matúš ; 010130 Papčo Juraj ; 010130 Liščák Pavel Žilka Andrej
  Geotechnika : . Roč. 19, č. 1 (2016), s. 3-12
  monitoring zosuvov meranie náklonu InSAR monitoring of landslides radar interferometry tilt measurement
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Use of GNSS Technology in Engineering Geology in Slovakia
  Ondrejka Peter  Papčo Juraj ; V130 Liščák Pavel Pauditš Peter
  Mineralia Slovaca . Vol. 43, No. 2 (2011), s.111-120
  corrections of code measurings EGNOS EGNOS GNSS GNSS korekcie kódových a fázových meraní landslides monitoring monitorovanie SKPOS SKPOS zosuvy pôdy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. História a perspektívy inžinierskej geológie v ŠGÚDŠ
  Iglárová Ľubica  Ondrášik Martin ; V150 Petro Ľubomír Dananaj Ivan Klukanová A. Liščák Pavel Pauditš Peter Frankovská Jana ; V150 Wagner Peter
  Nové výzvy geológie na Slovensku : . s.131-140
  engineering geological research engineering geology engineering-geological maps inžinierska geológia inžinierskogeologické mapy inžinierskogeologický prieskum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Mineral waters in Slovakia - Evaluation of chemical composition stability using both historical records and the most recent data
  Božíková Jarmila ; V280  Kordík Jozef Slaninka Igor Malík Peter Liščák Pavel Bodiš Dušan Panák Daniel Marcin Daniel
  Journal of Geochemical Exploration . Vol.107, No. 3 (2010), s.382-390
  chemical composition chemické zloženie mineral water minerálne vody stabilita stability
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Návrh racionalizácie personálnej práce v a.s. Považská cementáreň, Ladce : Diplomová práca
  Liščák Pavel  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 63 s výťah
  manažment priemyselných podnikov manažment personálny personalistika
  diplomová práca
  kniha

  kniha