Výsledky vyhľadávania

 1. Vedenie žiakov k podnikavosti na SOŠ
  Štúr Milan ; M7000  Krelová Katarína (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  business kompetencie žiakov podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58632
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Podnikavosť žiakov na SOŠ
  Kvietková Ivana  Krelová Katarína (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  inquiry podnikavosť kompetencie prieskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58408
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Problematika voľného času stredoškolskej mládeže : Diplomová práca
  Beňo Marián  Krelová Katarína (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 86 s príl (1 CD-ROM)
  voľný čas
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Literárna učebná pomôcka = Proposition of a Textual Educational Utility : Diplomová práca
  Kováčová Veronika  Krelová Katarína (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 80 s príl (1 CD-ROM)
  učebné pomôcky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Záverečné skúšky v doplňujúcom pedagogickom štúdiu
  Krelová Katarína ; M220 
  Doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov - inžinierov: Súčasnosť a perspektívy : . s.61-65
  záverečné skúšky doplňujúce pedagogické štúdium
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  (1) - príručka
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Prieskum využívania informačných a komunikačných technológií na vybraných školách. Research of information and communication technologies usage at schools
  Krelová Katarína ; M220 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj]
  kľúčové kompetencie počítačová gramotnosť Technológie informačné technológie komunikačné
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. The further education of the university teachers
  Krelová Katarína ; M220 
  Joining forces in engineering education towards excellence : . s.233-234
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese
  Krelová Katarína ; M220 
  Sborník příspěvků z mezinárodní konference I . s.87-92
  vyučovací proces Technológie informačné technológie komunikačné
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Diagnostické metódy uplatňované vo vzdelávaní = Diagnostic Methods Being Applied in Education : Diplomová práca
  Čugová Jana  Krelová Katarína (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2007
  MTF ; . - 66 s príl., 1 CD-ROM
  skúšanie žiakov hodnotenie žiakov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Identifikácia štýlov učenia sa žiakov stredných odborných škôl ako kritérium výberu učebnej pomôcky : Diplomová práca
  Beňová Monika  Krelová Katarína (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2007
  MTF ; . - 70 s príl., 1 CD-ROM
  štýly učenia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha